Individue erklæring om fred

Jeg forstår, at krige og militarisme gør os mindre sikre snarere end beskytte os, at de dræber, sårer og traumatisere voksne, børn og spædbørn, skader det naturlige miljø meget, erodere borgerlige frihedsrettigheder, og dræner vores økonomier ved opsugning af midler fra livsbekræftende aktiviteter . Jeg forpligter sig til at engagere mig i og støtte ikkevoldelige bestræbelser på at afslutte al krig og forberedelser til krig og til at skabe en bæredygtig og retfærdig fred.

Please enter your information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate To Any Language