Vår organisasjon støtter kravet om fred

Vi innser at krig og militarisme gjør oss mindre trygge i stedet for å beskytte oss , at våpen dreper, skader og traumatiserer voksne, barn og spedbarn, gjør alvorlig skade på naturmiljøet, undergraver borgerrettigheter , og skader vår økonomi, tapper ressurser fra livsbejaende aktiviteter. Vi forplikter oss til å delta i og støtte ikkevoldelige bestrebelser på gjøre slutt på all krig og alle forberedelser til krig og bidra til å bygge en bærekraftig og rettferdig fred.

Please enter your information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Our Theory of Change

How To End War

2024 WBW Film Festival
Antiwar Events
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
WBW Shop
Translate To Any Language