د سولې اعلاميه

 ” زه پوهېږم چې جنګ او پوځيتوب ددې پر ځای چې زموږ ساتنه وکړي، امنيت مو خرابوي. جنګ او پوځيتوب مو مشران، کشران او ماشومان وژني، ټپي کوي يې او پر ذهن او رواني حالت يې اغېزه کوي. چاپيريال مو خرابوي، مدني ازادۍ  له منځه وړي، اقتصاد ورک کوي او د ژوندانه د بيا رغونې لپاره طبيعي، انساني او اقتصادي سرچينې وژني. زه د تاوتريخوالي  د ختمولو پر وړاندې هڅي د ملاتړ په توګه د ټولو جنګونو او د جګړو لپاره د امادګيو پر خلاف او د يوې تلپاتې او عادلانه سولې د رامنځته کولو لپاره ژمنه کوم.

* زه د پورته اعلاميې سره موافق يم او ددې لپاره چې خپله ژمنه وښايم

له نورو کسانو او نهادونو غواړم چې دې شبکې سره یو ځای شي.

دا اعلاميه به په خپله ټولنه کې خپروم.

زه به د منتخبو مقاماتو څخه غوښتنه / لابي وکړم

د دې کار د زياتو تبليغاتو لپاره له رسنيو او د اړيکو د څانګې سره یوځای کېږم.

زه به د ( له جګړې پرته دنيا) د طرحې په اړه ليکنې کوم.

د ټولنيزو رسنيو له لارې به هڅه او کوښښ کوم.

ددې مسئلې په موخه به د خلکو پر وړاندې په لوړ غږ غږېږم.

په دې اړه به څېړنيزې مقالې او ليکنې وکړم.

د اړتيا په وخت کې به یوه وېب پاڼه هم جوړم.

په دې کار باندې به پانګونه کوم.

د تاوتريخوالي پر وړاندې به په سالمو خوځښتونو کې برخه اخلم.

د جنګ او نظامي په خلاف کې به د عدم تشدد په شکل برخه اخلم.

*  زه به د خپل ګډون فورم جوړ کړم.

*  ټول باید د جنګ د ختمولو لپاره هڅې وکړو ځکه چې:

* موقعیت/عنوان / دتذکرې شمېره /پېژندپاڼه

* د اړيکې شمېره

* پته او د سړک ادرس

* ښار

* هېواد

Please enter your information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Our Theory of Change

How To End War

Move for Peace Challenge
Antiwar Events
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
WBW Shop
Translate To Any Language