Erklæring om fred – individ

Fredserklæring – individuell

Jeg forstår at krig og militarisme skaper utrygghet i stedet for å beskytte oss, at de dreper, skader og traumatiserer voksne, barn og spedbarn, forårsaker alvorlig skade på naturmiljøet, uthuler borgerrettigheter, skader våre økonomier, tapper ressurser fra livsbejaende aktiviteter . Jeg forplikter meg til å engasjere meg i og støtte ikkevoldelig innsats for å få slutt på krig og forberedelser til krig og for å skape en bærekraftig og rettferdig fred.

Please enter your information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »