اعلامیه صلح را امضا کنید

English. 日本語. Deutsch. Español. Italiano. 中文. Français. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা।. हिंदी।. 한국어. Português. فارسی. العربية. Українська. Català. Română. Organizations sign the pledge here. Get sign-up sheets. Buy a framed poster of this peace pledge here.


می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما، امنیت ما را تهدید می‌کنند؛ بزرگسالان، کودکان و نوزادان را می‌کشند، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کنند. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند، اقتصاد را تضعیف می‌کنند و مانع اختصاص منابع به فعالیتهای زندگی‌بخش می‌شوند. من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری صلحی پایدار و عادلانه متعهد می‌شوم و از آن حمایت می‌نمایم.”

Translate To Any Language