Romania Chapter / Filiala din România

About Our Chapter / Despre filiala noastră

Founded in the early summer of 2024, our chapter aims to provide a meeting place for Romanian pacifists, to represent pacifist perspectives and to support and amplify the voices for peace from Romania and from the entire world. We are convinced that war is never the solution, regardless of the reasons given for initiating or continuing it. War inherently denies people’s rights and freedoms: the right not to be killed as a collateral victim and the right not to kill, the right not to destroy one’s own country or those of others. Our right and especially children’s and young people’s right to live in freedom and security, without the anxiety of nuclear escalation, the right to breathe a bomb-free air and to confidently tread on mine-free ground.

We demand an immediate ceasefire in all ongoing conflicts and the (re)commencement of peace negotiations and we aim to contribute to national and international efforts of supporting peace and nonviolent conflict resolution.

Înființată la începutul verii 2024, filiala noastră își propune să fie locul de întâlnire al persoanelor pacifiste din România, să reprezinte perspectivele pacifiste și să susțină și să amplifice vocile în favoarea păcii din România și din întreaga lume. Avem convingerea că indiferent de motivele pentru care este inițiat sau continuat, războiul nu reprezintă niciodată o soluție. El neagă prin însăși esența sa drepturile și libertățile oamenilor: dreptul de a nu fi ucis ca victimă colaterală și dreptul de a nu ucide, dreptul de a nu distruge propria țară sau pe a altora. Dreptul nostru și în special dreptul copiilor și al tinerei generații de a trăi în libertate și siguranță, fără anxietatea escaladării nucleare, de a respira un aer nepoluat de explozii, de a păși cu încredere pe un teren necontaminat de mine.

Solicităm înghețarea imediată a tuturor conflictelor armate și (re)începerea negocierilor de pace și ne propunem să participăm la eforturile naționale și internaționale pentru promovarea păcii și soluționarea nonviolentă a conflictelor.

Semnează Declarația pentru Pace!

Alătură-te echipei globale

Chapter news and views/ Noutăți și perspective ale filialei

Why Do We Need Feminism in Geopolitics?

Since the onset of the war in Ukraine, we have witnessed an unprecedented polarization of the media space. Not only has truth fallen victim, but also humor and basic common sense have succumbed to bellicose rhetoric. #WorldBEYONDWar

Read More »
Publicații și idei pacifiste ale membrilor echipei / Pacifist ideas and publications by team members

Webinars/webinare

Contact Us / Contactați-ne

Got questions? Fill out this form to email our chapter directly!

Aveți întrebări sau comentarii? Completați formularul pentru a intra în contact direct cu filiala!

Join Chapter Mailing List
Our Events
Chapter Coordinator
Explore WBW Chapters
Translate To Any Language