Un Ministerio Para la Paz i Colombia

af Gabriele Aguirre, World BEYOND WarNovember 16, 2023

Cómo parte de un trabajo de investigación de un conjunto de expertos en construcción de Paz y la Alianza Global for Ministerios e Infraestructuras para la Paz (GAMIP), presentó el pasado jueves 9 de noviembre un documento para proponer un proyecto de ley ante el Congreso de la República de Colombia, para la creación de un Ministerio de Paz.

La audiencia pública inició con la participación de Alicia Cabezudo, coordinadora general del capítulo de América Latina y el Caribe de GAMIP, quien destacó que este trabajo se estuvo realizando durante 1 año, bajo el interéot de experiennear de experienear de estudiar mundo, con el objetivo de aportar herramientas para la creación de este Ministerio de Paz en Colombia.

Durante el desarrollo del evento participaron diferentes expertos, en el área quienes hablaron de los hallazgos obtenidos durante la investigación y dieron aportes importantes, sobre el funcionamiento de este Ministerio en Colombia. La actividad contó también con las intervenciones de varios senadores y representantes quienes se sumaron de manera activa para que este proyecto sea discutido en el congreso.

World BEYOND War, como organización que se opone a la guerra y trabaja en la construcción de una cultura de Paz, también se ha sumado a la declaración de GAMIP que promueve y respalda la creación de este Ministerio de Paz. En el acto se hizo presente el organisator para América Latina de WBW, Gabriel Aguirre, para transmitir su saludo a los presentes y nuestro deseo e interés de acompañar esta gran iniciativa, para la consecución de una paz con justicia social en Colombia.

 

Et ministerium for fred i Colombia
af Gabriel Aguirre, World BEYOND WarNovember 16, 2023

Som en del af et forskningsarbejde udført af en gruppe eksperter i fredsopbygning og Global Alliance for Ministeries and Infrastructures for Peace (GAMIP), fremlagde sidste torsdag den 9. november et dokument om at fremsætte et lovforslag for Republikken Colombias kongres om oprettelse af et fredsministerium.

Den offentlige høring begyndte med deltagelse af Alicia Cabezudo, generel koordinator for det latinamerikanske og caribiske kapitel af GAMIP, som fremhævede, at dette arbejde var blevet udført i 1 år med interesse for at studere erfaringerne fra andre fredsinfrastrukturer i verden , med det formål at levere værktøjer til oprettelsen af ​​dette fredsministerium i Colombia.

Under udviklingen af ​​begivenheden deltog forskellige eksperter i området, som talte om resultaterne opnået under undersøgelsen og gav vigtige bidrag om funktionen af ​​dette ministerium i Colombia. Aktiviteten omfattede også indgreb fra flere senatorer og repræsentanter, som aktivt deltog, så dette projekt blev drøftet i kongressen.

World BEYOND War, som en organisation, der er imod krig og arbejder for at opbygge en fredskultur, har også tilsluttet sig GAMIP-erklæringen, der fremmer og støtter oprettelsen af ​​dette fredsministerium. Arrangøren for Latinamerika af WBW, Gabriel Aguirre, var til stede ved begivenheden for at overbringe sine hilsener til de tilstedeværende og vores ønske og interesse for at ledsage dette store initiativ, for at opnå fred med social retfærdighed i Colombia.

 

2 Responses

  1. Gode ​​nyheder! Betyder det, at Columbia nu er ved at etablere et fredsministerium? Er det muligt at læse den etårige undersøgelse udført af Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP)? De bedste hilsner fra Norge, det første land i verden, der etablerede et miljøministerium – i 1974.
    I 2018 samarbejdede WILPF-Norge/Bergen med en praktikant, master i Peace Studies Lea Dupouy, som skrev en undersøgelse baseret blandt andet på et interview med Johan Galtung, den norske grand old man of Peacestudies. Undersøgelsen hedder "To give Peace a Seat". Du kan finde den her: https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/05/To_give_Peace_a_Seat_190429_Lea-Dupouy.pdf
    Vi har også etableret en skygge-fredsminister – med forskellige personer inviteret til at være 'Månedens fredsminister' og skrive en klumme. Du kan finde nogle på engelsk her – for august og september '23: https://www.ikff.no/fredsministerens-hjorne/

  2. Gode ​​nyheder! Betyder det, at Columbia nu er ved at oprette et ministerium for fred? Er det muligt at læse den etårige undersøgelse udført af Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP)? De bedste hilsner fra Norge, det første land i verden, der etablerede et miljøministerium – i 1974. I 2018 samarbejdede WILPF-Norge/Bergen med en praktikant, master i Peace Studies Lea Dupouy, som skrev en undersøgelse baseret på blandt andet et interview med Johan Galtung, den norske grand old man af Peacestudies. Undersøgelsen hedder "To give Peace a Seat". Du kan finde den her: https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/05/To_give_Peace_a_Seat_190429_Lea-Dupouy.pdf Vi har også etableret en skygge-fredsminister – med forskellige personer inviteret til at være 'Månedens fredsminister' og skrive en klumme. Du kan finde nogle på engelsk her – for august og september '23: https://www.ikff.no/fredsministerens-hjorne/

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Relaterede artikler

Vores teori om forandring

Hvordan man afslutter krig

2024 War Abolisher Awards
Antikrigsbegivenheder
Hjælp os med at vokse

Små donorer holder os i gang

Hvis du vælger at give et tilbagevendende bidrag på mindst $15 om måneden, kan du vælge en takkegave. Vi takker vores tilbagevendende donorer på vores hjemmeside.

Dette er din chance for at genskabe en world beyond war
WBW butik
Oversæt til ethvert sprog