(srpskohrvatski) KAKO İZGRADITI GLOBALNI SİSTEM BEZBEDNOSTI: ALTERNATİVA RATU

“Globalni sistem sigurnosti: Alternativa ratu” adı verilen “Rezime knjige” Svet İZVAN rata

Ovde ćete naći rezime naše knjige "Globalni sistembezbednosti: Alternativa ratu" (AGSS), koji podrobno navodi stubove rata koji moraju biti uklonjeni da bi se čitava gradjevina Sistema rata srušila. Navodi i temelje mira, koji se već postavljaju, na kojima ćemo izgraditi svet u kojem su svi bezbedni. AGSS, takodje, pruža sveobuhvatan nacrt akcije za okončanje svih ratova planlıyorum. Koyun ka okončanju rata i uspostavljanju Alternativnog globalnog sistema bezbednosti (AGSS) može se preći posredstvom triju širokih strategija: 1) demilitarizacijom bezbednosti; 2) nenasilnim upravljanjem sukobima, i 3) stvaranjem kulture mira. Te tri strategije su organizacione komponente našeg nacrta.

Bir koji su posvećeni ukidanju oranı. Je, takodje, neprocenjivi izvor za preporuke mera koje treba preduzeti, i za gradjansku akciju u prilog miroljubivijeg sveta için. Koncepti, strategije i rukovodeći principi koji su tu predstavljeni detaljnije su objašnjeni u samoj knjizi, koja se može kupiti u nekoliko formata (pdf, ebook, print) preko našeg websit-a:   www.worldbeyondwar.org/alternative

Satın alma

WorldBeyondWar.org'da ara

Savaş Karşıtı Haberler ve Eylem E-postaları için Kaydolun

Herhangi Bir Dile Çevir