(srpskohrvatski) KAKO İZGRADITI GLOBALNI SİSTEM BEZBEDNOSTI: ALTERNATİVA RATU

“Globalni sistem sigurnosti: Alternativa ratu” adı verilen “Rezime knjige” Svet İZVAN rata

Ovde ćete naći rezime naše knjige "Globalni sistembezbednosti: Alternativa ratu" (AGSS), koji podrobno navodi stubove rata koji moraju biti uklonjeni da bi se čitava gradjevina Sistema rata srušila. Navodi i temelje mira, koji se već postavljaju, na kojima ćemo izgraditi svet u kojem su svi bezbedni. AGSS, takodje, pruža sveobuhvatan nacrt akcije za okončanje svih ratova planlıyorum. Koyun ka okončanju rata i uspostavljanju Alternativnog globalnog sistema bezbednosti (AGSS) može se preći posredstvom triju širokih strategija: 1) demilitarizacijom bezbednosti; 2) nenasilnim upravljanjem sukobima, i 3) stvaranjem kulture mira. Te tri strategije su organizacione komponente našeg nacrta.

Bir koji su posvećeni ukidanju oranı. Je, takodje, neprocenjivi izvor za preporuke mera koje treba preduzeti, i za gradjansku akciju u prilog miroljubivijeg sveta için. Koncepti, strategije i rukovodeći principi koji su tu predstavljeni detaljnije su objašnjeni u samoj knjizi, koja se može kupiti u nekoliko formata (pdf, ebook, print) preko našeg websit-a:   www.worldbeyondwar.org/alternative

Satın alma
Kampanyalarımız

Savaş Nasıl Bitirilir

Çevrimiçi Dersler
Büyümemize Yardım Edin

Küçük Bağışçılar Devam Etmemizi Sağlıyor

Ayda en az 15 ABD doları tutarında yinelenen bir katkı yapmayı seçerseniz, bir teşekkür hediyesi seçebilirsiniz. Web sitemizden bağış yapan bağışçılarımıza teşekkür ederiz.

Yaklaşan Etkinlikler
Gururla Göster

WBW Mağazası

WorldBeyondWar.org'da ara

Savaş Karşıtı Haberler ve Eylem E-postaları için Kaydolun

Herhangi Bir Dile Çevir