(Norsk) HVORDAN BYGGE ET GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM: ET ALTERNATIV TIL KRIG

Et sammendrag av World BEYOND Warbok
“Et küresel sistem sistemi: et alternativ til krig”

Daha fazla bilgi: “Et Globalt Sikkerhetssystem: et Alternativ til Krig, AGSS”, daha fazla bilgi için bkz. Å få krigssystemets strukturer til å kollapse. Daha fazla bilgi fred og hvordan için skal bygge en trygg verden for alle. Tüm krig avslutte için AGSS gir også en omfat-tende og detaljert aksjonsplan.

Veien til å avslutte all krig og etablere det Alternatif globale sikkerhetssystemet kan oppnås ved hjelp av tre brede strateji: 1. avmilitariserende sikkerhet, 2. håndtere konflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur. Aksjonsplanen er organisert rundt disse tre strateji.

Dets boksammendraget er en viktig başlangıç ​​için de som er nysgjerrige på eller som har forpliktet seg til å bidra til å avskaffe krig. En fredelig-ere verdensorden için politiske råd og folkelige aksjoner için arama sonuçları. Begreper, Strategy og veiledende prinsipper som introduseres onu blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kan kjøpes i ulike biçimi (pdf, e-bok, utskrift) https://worldbeyondwar.org/alternative.

Satın alma

WorldBeyondWar.org'da ara

Savaş Karşıtı Haberler ve Eylem E-postaları için Kaydolun

Herhangi Bir Dile Çevir