اعلامیه صلح را امضا کنید

İngilizce. 日本語. Almanca. İspanyolca. İtalyan. 中文. Fransız. Norsk. svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Português. فارسی Arapça

Organizasyonlar burada rehin imzala. Get kaydolma sayfaları.

başlıklı bir kılavuz yayınladı
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی واردی می‌کند. . ?
Herhangi Bir Dile Çevir