Ökad militarisering av nordområdena och Baltikum

Av Agneta Norberg, World BEYOND War, September 20, 2020

De gigantiska företagen, särskilt de militära industriföretagen, har drivit kraftigt för att utvidga och utvidga Natos roll. Deras uppenbara salivering över potentiella vinster var obestridlig under Natos 50-årsjubileum som blev "den ultimata marknadsföringsmöjligheten." Värdkommittén omfattade vd för Ameritech, Daimler, Chrysler, Boeing, Ford Motor, General Motors, Honeywell, Lucent Technologies, Motorola, SBC Communications, TRW och United Technologies. Dessa företag har varit upptagen med lobbyverksamhet för utvidgningen av Nato.

Norden i Nato.

Thorvald Stoltenberg var tidigare utrikesminister i Norge. Han var far till Jens Stoltenberg, generalsekreteraren för Nato idag. Thorvald Stoltenberg formulerade en rapport 2009, Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy. De förslag som han lade fram i denna rapport presenterades för det nordiska utrikesministrarnas extraordinära möte i Oslo den 9 februari 2009.

Ett par år efter presentationen av Thorvald Stoltenbers rapport utvecklades saker snabbt för att bekräfta skapandet av en nordisk enhet för Natos krigsplanering. Den brittiska premiärministern, David Cameron, bjöd in till Londons premiärministrar från alla de nordiska länderna i januari 2011. De anlände också från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och Estland, Lettland och Litauen för att ta delta i det första nordiska / baltiska toppmötet i London för att befästa en ”allians av gemensamma intressen”. Ämnen för detta möte var rekommendationerna i Thorvald Stoltenbers rapport.

Efter att denna rapport presenterats, diskuterats och antagits har hela Norden utvecklats år för år till en träningsplats för Natos trupper och nya vapen i hela Skandinavien och i de baltiska staterna och östra havet. Följande text är en presentation av hur de nordiska länderna har utvecklats till en startplatta för USA / Natos krig mot Ryssland.

Sverige

Att beskriva den militära utvecklingen i Sverige, det tidigare neutrala och icke-inriktade landet, är ganska deprimerande och alarmerande. Under de senaste tio åren har detta ganska fredliga land förvandlats till ett stort område för vårdträning i både norra och södra Sverige. Ett exempel är upprättandet av NEAT-North European Aerospace Testrange, ungefär lika stor som Belgien i storlek, i länet Norrbotten, som används av Nato-länderna för att träna och utveckla militär utrustning, missiler och flygplan. Området NEAT är i själva verket två stora testområden bundna ihop vilket gör det väldigt stort och perfekt för att testa och utveckla olika långväga robotsystem och vapen. För att uppnå detta fattades ett beslut 2004, i riksdagen, att tillåta att NEAT hyrs ut till utländska militärer och vapenproducenter för dessa ändamål. Dokumentet bakom detta beslut fick namnet ”Snö, mörker och kyla” och formulerades av socialdemokraten Leif Leifland.

Många tester och utbildningar av vapensystem har sedan dess tillåtits äga rum. Till exempel testning av drönaren, NEURON, ett gemensamt projekt mellan Sveriges SaabAero och French Dassault Aviation, tillsammans med företag i Schweiz, Spanien, Grekland och Italien. Ett annat exempel är USA: s långväga vapen, AMRAAM, som är en rymdansluten raket. AMRAAM är en förkortning för "Advanced Medium-Range Air-to-Air-Missile". Denna missil är en av de mest moderna, kraftfulla och allmänt använda luft-luft-missilerna i hela världen, köpt och använt i 35 länder. Denna missil styrs av radarsystem och har förmågan att hitta sina mål utanför visuellt område under alla väderförhållanden, dag och natt. AMRAAM köps och används av bland andra länder: Kuwait, Israel, Sydkorea och Sverige, som har utrustat sin krigsvinge, SAAB-39-Gripen, med denna raket.

Detta stora område, NEAT, har blivit mycket populärt för Natos krigsförberedelser: USA, Storbritannien, Frankrike, Grekland, Norge, Finland, Danmark, Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Estland, Lettland, Litauen och många andra länder testar deras vapen där och genomför krigsövningar i Natos krigsspel. Den svenska militären hävdar att detta är ett obebodt område och perfekt för testning och övningar. Samiska folket håller inte med och har protesterat högt.

Exempel på stora internationella övningar mellan USA och NATO är Cold Response, som genomförs vartannat år, med 16,300 2012 NATO-trupper 16,000 och 2014 2012 NATO-trupper 2, följt av övningar vartannat år med ungefär samma antal trupper. Vanliga människor skulle inte ha känt till dessa jätteövningar om en olycka inte hade lett till detta 2015, när ett lastplan flög in i Kebnekaise-berget och besättningen på fem norska ungdomar dog. Den 115 juni 13 bevittnade ett nytt krigsspel, Arctic Challenge Exercise, en stor krigsövning i Västerbottens och Norrbottens län. Luleå flygfält, Kallax, var centrum, med 95 krigsflygplan från 17 länder. Under övningen var XNUMX luftvingar i luften samtidigt och täckte ett område som var stort som hela Tyskland. Luleå / Kallax kommer troligen att bli US / Nato Northern Military Center, när och om Sverige ansluter sig till Nato. I detta speciella krigsspel användes två AWACS. AWACS är en förkortning för Airborne Warning and Control Station, som förser alliansen med "en omedelbar tillgänglig kapacitet för luftburna styr- och kontrollluft- och maritima övervaknings- och slagplatshanteringsfunktioner." US / NATO-flygbasen i Geilenkirchen, Tyskland, är hem för XNUMX AWACS.

Men det finns motstånd mot dessa farliga övningar: När denna ACE skulle börja, klippte en grupp svenska kvinnor staketet till luftfältet och kröp in och gick över luftfältet med en banderoll med texten: "DET ÄR NÄGT!" De fångades av militärpolisen och förvaras i förvar. De förhördes och anklagades och ställdes inför domstolen i Luleå och var tvungna att betala böter.

Norge och Danmark

Norge gick med i Nato 1949, bara fyra år efter att Sovjetunionen hade hjälpt Norge att jaga bort nazistiska trupper från norra Norge. Tusentals soldater dödades. Sovjetunionen blev extremt populär bland det norska folket i norra Norge. Det fanns andra känslor gentemot Sovjetunionen i söder, åtminstone bland politiker och den norska militären. Starka makter hade redan planerat framtiden för Norge. Vissa politiker hade varit flyktingar i London och redan innan kriget slutade planerade Norges framtid. Arbeiderpartiet (Labour Party) var vid makten och var i majoritet i parlamentet. Bland andra Tryggve Lie var en drivande kraft bakom de hemliga planerna att dra Norge in i Nato. USA hade redan planerat för att göra Norge till USA: s östra strategiska gräns till Sovjetunionen. Tryggve Lie utnämndes sedan till FN: s första generalsekreterare.

USA gjorde planer för att omsluta och hålla sovjeter kvar och initierade ett korståg mot det krigshärjade landet. Norge blev mycket viktigt i dessa planer eftersom landet gränsade till den nya fienden, Sovjetunionen. Norge skulle vara ett brohuvud och en plattform för USA: s strategi. Mycket snart efter WWll-sluten färdades USA: s höga militära officerare i Norge och krävde att högt uppsatta norska militära officerare skulle ändra försvarsorganisationen i en riktning som USmilitären föreslog.

USA var inte särskilt intresserad av Danmark under denna tidsperiod. Militärplanerarna såg Danmark som ett viktigt verktyg av bara en anledning: Danmarks koloni Grönland. Den stora ön skulle användas som en plattform för USA: s strategiska B-129-bombplan för att göra bombplan mot Sovjetunionen. Senare drev USA ut kärnvapen på Thule-basen och nu, eftersom kärnbomberna dras tillbaka, används ön för radarinstallationer för att tjäna militärens behov och vara värd för viktiga radar för USA: s så kallade Missile Defense. Dessutom har Danmark och Sverige kommit överens om att stänga det smala Öresund mellan dessa två länder i en krisstid och att inte låta ryska fartyg och andra krigsfordon passera.

Finland

Finland har en 1.300 km lång gräns till Ryssland. Detta faktum måste man komma ihåg när man diskuterar Finland i Nato. I december 2017 firade Finland 100 år av självständighet från Ryssland. Detta självständighetsbeslut undertecknades av Vladimir Illich Lenin, Sovjetunionens ledare. Historiskt sett hade Sverige koloniserat Finland i fem hundra år, men efter kriget med Ryssland 1808-09 var Sverige tvungen att ge upp sitt styre över Finland. Efter WWll undertecknade Finland och Sovjetunionen ett vänskaps- och samarbetsavtal. De kom överens om att inte hota, attackera eller låta en tredje part passera genom Finlands territorium och attackera eller hota Sovjetunionen. Finland utvecklade en unik talang i diplomati med sin stora granne. ”I fråga om krig och fred är vi alltid för fred och i internationella konflikter, vi strävar efter att ta rollen som läkare snarare än som domare,” sade president Kekkonen en gång.

Efter Sovjetunionens kollaps avvikde Finlands politiker gradvis från den tidigare fredliga politiken. 1992 köpte Finland den USA-tillverkade Hornet Warfighter och blev mer och mer för att samarbeta med USA Finland blev snart medlem i Partnership for Peace, Natos antikammare. Sedan dess har Finland deltagit i all militär verksamhet i USA / Nato och krig i Norden. Några exempel är ”Nordic Air Meet” 2007, tillsammans med många andra Natoländer och Sverige. År 2009 deltog Finland i Loyal Arrow, den största krigsövningen i historien till denna tid. Det här krigsspelet leddes från Bodö i Norge, Kallax (i Luleå) i Sverige och Uleåborgs flygfält i Finland.

Finska trupper har också deltagit i vinterkrigsövningar "Cold Response" från 18 februari till 4 mars 2012, det största krigsspelet sedan det kalla kriget (16,300 2013 soldater). Finland deltog också i ”Arctic Challenge Exercise”, 2015, 2017, 2014. Det finns ett starkt motstånd mot att ansluta sig till Nato bland människor i Finland, så detta måste kringgås. För att hitta en lösning på denna situation var Finland tillsammans med andra nordiska länder inbjudna till London för att skapa ett ”Mini-NATO”. Driftskompatibilitet är en av de viktigaste samarbetsfrågorna. I september 2016 undertecknade den finska arméns befälhavare ett värdnationsstöd till Nato. Denna utveckling diskuteras sällan eller aldrig öppet i media eller i finska parlamentet. I juni 40.000 ägde flera gigantiska NATO-övningar rum i hela Östersjöregionen: 3 trupper deltog i parallella militära sjö- och luftövningar: Baltops, en krigsövning från 18 juni till 6.000 juni, ett marin- och krigsbekämpningsspel med 25.000 XNUMX trupper där Finland och Sverige deltog såväl som i ”Anakonda” en mark- och krigsstridningsövning med XNUMX XNUMX trupper i Polen. USA: s armé och flygvapen tog en central roll, andra deltagande länder var Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Georgien, Tyskland, Ungern, Kosovo, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet och Storbritannien.

Baltikum

Estland, Lettland och Litauen, små länder vid Östersjön och ofta kallade de baltiska staterna. Dessa tre stater gick med i Nato 2004. USA har tagit alla slags initiativ för att använda detta område, intill Ryssland, som en militär plattform genom att genomföra många övningar på land och till sjöss. USA har nu tillgång till militärbaserna Ämari (i Estland), Lilvarde (i Lettland) och Siauliai (i Litauen). USA: s / Natos styrkor initierade omedelbart Baltic Air Policing i luftrummet ovanför dessa länder. US Air Force tog över Baltic Air Patrol.

Det finns ett krigsspel varje år, BALTOPS, i östra havet som är vattnet mellan Finland, Sverige och de baltiska staterna. Det senaste krigsspelet där hade 17 länder involverade med cirka 5000 trupper, 50 sjöslagsskepp, 50 krigsvingar och helikoptrar, många ubåtar, 10 krigsfartyg och andra krigsvagnar. Sveriges militär tillförde styrkan: en korvett, 8 JAS Gripen-krigsflygplan och 300 svenska soldater. Den amerikanska militären tog ledningen med ett antal B-52-bombplan, som gjordes kända för allmänheten för bombningarna av byar i Vietnam.

Andra exempel är: I juni 2014 deltog marinstyrkor från 12 länder i en årlig sjöövning i Östersjön. Denna typ av övningar har lanserats i Östra havet i många år. Men den här var den största multinationella övningen som ägde rum i regionen i år. Det innebar ökad utbildning för interoperabilitet bland deltagande länder. BALTOPS startade i Karlskrona, vid den svenska sydkusten, där militärtjänstemän från deltagande länder samlades för att diskutera strategier och mål. De deltagande länderna var Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige, Storbritannien och USA

I juli 2016 undertecknade Lettland, Estland, Litauen, Tyskland, Italien och Storbritannien ett memorandum som enades om att inrätta ett Stratcom Center of Excellence i Riga, Lettland. Stratcom är en förkortning för The United States Strategic Command. Det är ett stridskommandot som drivs av Pentagon, ansvarigt för informationskrig och andra operationer. Sverige gick med 2016. Den amerikanska utrikesdepartementet är för närvarande inblandat i ett propagandakrig mot sociala medier mot Ryssland.

Under perioden 11 maj och 20 juni 2020 ägde den enorma krigsövningen, Aurora 20, rum. Många Natoländer och naturligtvis USA: s militär- och flygvapen deltog.

En Response

  1. Gränsar inte Ryssland till Arktis? Ligger inte Tyskland vid Östersjön? Är det inte bara att tala om ena sidan av ekvationen som är en bett för att förstå frågan på ett heltäckande sätt? BTW, jag håller med om allt du säger om Nato, men du snedvrider din analys genom att utelämna de motsägelsefulla krafterna som spelas.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Relaterade artiklar

Vår teori om förändring

Hur man avslutar krig

Move for Peace Challenge
Antikrigshändelser
Hjälp oss växa

Små givare håller oss igång

Om du väljer att ge ett återkommande bidrag på minst 15 USD per månad kan du välja en tackgåva. Vi tackar våra återkommande givare på vår hemsida.

Detta är din chans att ombilda en world beyond war
WBW-butik
Översätt till valfritt språk