Vrijwilligers in de spotlight: Mali Chapter-coördinator Fatoumata Sossia Djire

En français plus bas

Elke maand delen we de verhalen van World BEYOND War vrijwilligers en stagiaires over de hele wereld. Wilt u vrijwilligerswerk doen of stage lopen bij World BEYOND War? E-mail greta@worldbeyondwar.org.

Locatie:

Bamako, Mali

Hoe ben je betrokken geraakt bij anti-oorlogsactivisme en World BEYOND War (WBW)?

Het begon allemaal toen ik naar Ghana reisde om mijn Engelse vaardigheden te verbeteren in de hoop een betere baan in de financiële sector te krijgen. Tijdens mijn tijd daar ontdekte ik een gerenommeerd instituut dat bekend staat als het KAIPTC – Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre. Dit centrum is een toonaangevend etablissement in West-Afrika en biedt training aan zowel militairen als burgers over conflictpreventie en -beheersing. Na voltooiing van het programma heb ik ervoor gekozen om mijn voorstel te concentreren op de impact van het Malinese conflict op de economische activiteiten van vrouwen. Het onderzoek voor deze studie leidde mij op een gevaarlijke reis naar Timboektoe, tijdens het hoogtepunt van het conflict. Onderweg kwamen we langs de kant van de weg brandende landmijnen tegen en kwamen we gewapende groepen tegen, getooid met munitie. Deze ervaring was mijn persoonlijke ontmoeting met de verschrikkingen van oorlog. Het luisteren naar de verhalen van talloze vrouwen in het veld was zowel verontrustend als inspirerend en voedde mijn vastberadenheid om deze vrouwen te steunen en bij te dragen aan het beëindigen van het conflict. Sinds dat moment heb ik een roeping tot vrede gevoeld, wat mij ertoe aanzette het vredesveld dieper te verkennen.

Ik heb deelgenomen aan verschillende programma's die verband houden met vrede en heb onderzoekspapers en artikelen over dit onderwerp geschreven. Oprichting van een chapter in Mali was een belangrijke beslissing, aangezien ik via verzoeningstraining aan het United States Institute of Peace (USIP) in contact kwam met de Coördinator van het WBW Senegal-hoofdstuk, die mij kennis liet maken met de mondiale initiatieven van WBW. Deze ontmoeting voelde als een zegen, in lijn met mijn passie en doel. Het verkennen van de organisatie webpagina onthulde een schat aan hulpbronnen en materialen die mijn perspectief diepgaand beïnvloedden, waardoor mijn overtuiging veranderde dat het beëindigen van de oorlog een combinatie van militaire en ontwikkelingsbenaderingen noodzakelijk maakte. Ik daag dit verhaal nu uit en geloof heilig in de kracht van geweldloze acties om een ​​einde te maken aan conflicten. Deze overtuiging motiveerde mij om de Mali-afdeling op te richten, die nu officieel is geregistreerd als een nationale vereniging.

Aan wat voor soort WBW-activiteiten werkt u?

Sinds 2012 wordt Mali geconfronteerd met een multidimensionale crisis, gekenmerkt door oorlog, terrorisme en geweld. Tegen deze achtergrond heeft WBW Mali besloten vredeseducatie te gaan doen, met name door vredesclubs op universitair niveau op te zetten. De vredesclubs in Mali willen onze doelgroep het belang van vrede voor ontwikkeling laten inzien en hen uitrusten met de essentiële kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om geweld in al zijn vormen in de samenleving en hun gemeenschappen terug te dringen. Wij willen van deze jongeren echte ambassadeurs voor de vrede in Mali maken, zodat ze conflicten in hun families, gemeenschappen, scholen en zelfs in hun eigen land kunnen voorkomen en beheersen.

Wat is je beste aanbeveling voor iemand die betrokken wil raken bij anti-oorlogsactivisme en WBW?

World BEYOND War biedt het perfecte platform voor vredesactivisten en biedt netwerken, instrumenten en middelen die cruciaal zijn voor het opbouwen van duurzame vrede. De trainingen van de organisatie stellen ons in staat de status quo in twijfel te trekken en beslissende acties voor de vrede te ondernemen. Deze training cultiveert een mentaliteit van transformatie en inspireert ons om creatieve oplossingen te zoeken voor het gebrekkige oorlogssysteem dat zowel de mensheid als de planeet schaadt.

Waarom blijf je geïnspireerd om voor verandering te pleiten?

Wat mij motiveert is het bestaan ​​van alternatieven voor oorlog. Nu deze keuzes toegankelijk zijn en actief worden ondersteund, kan elk land kiezen voor een slimme beslissing om conflicten te voorkomen. Wanneer een land zich realiseert dat het bestaande oorlogsparadigma gedijt op controle, kolonisatie, ongelijkheid en oneerlijkheid, zal het zich er niet langer mee bezighouden en in plaats daarvan de Alternatief wereldwijd beveiligingssysteem en streven naar de vooruitgang ervan.

Dit geeft mij een gevoel van hoop en ondersteunt mijn optimisme en toewijding aan het bevorderen van de vrede in Mali, aangezien de huidige aanpak beperkte vooruitgang op weg naar vrede heeft opgeleverd.

Geplaatst op 21 mei 2024.

 

Terwijl we nu deel uitmaken van de geschiedenis van vrijwilligers en stagiaires World BEYOND War à doorkruist de monde. U bent vrijwilliger of voert een podium uit World BEYOND War ? Stuur een bericht naar greta@worldbeyondwar.org.

plaats:

Bamako, Mali

Geef commentaar op het activisme tegen de strijd en dans World BEYOND War (WBW)?

Begin met het begin van mijn leven in Ghana, omdat ik mijn uitdrukking in het Engels beter kan uitdrukken dan de belofte van een betere werkgever in de financiële sector. Tijdens deze periode is het internationale Centrum Kofi Annan opgericht om het onderwijs te onderhouden of het Kofi Annan International Peacekeeping Training Center (KAIPTC). Het centrum is een opstelling van het eerste plan in de Oost-Afrikaanse oorlog, die militaire en civiele formaties oplegt aan de preventie en het beheer van conflicten. Bij de kwestie van het programma kun je kiezen voor een voorstel over de impact van conflicten op de economische activiteiten van vrouwen. Onderzoekers zoeken in het kader van deze groep om een ​​reis door Tombouctou te bewerkstelligen, plus het fort van het conflict. In het land zijn er weer landmijnen op het bord van de route en de groepen munitiemunitie. Ervaar een eerste keer direct contact met de horror van de oorlog. Het verhaal van vrouwelijke namen op het terrein is een bron van inspiratie en inspiratie, waardoor de oplossing van vrouwen wordt beloond en een bijdrage kan worden geleverd aan een conflict. Op dit moment, je voelt een beroep op het paix, dat is een ontdekkingsreiziger en een vooruitstrevend domein van het paix.

Je neemt deel aan diverse programma's, zowel op het gebied van de betaling als op het opslaan van onderzoeksdocumenten en artikelen over het onderwerp. La création d'un chapitre au Mali een belangrijke beslissing is dat het kader van de vorming van een kaderlid de verzoening met het Institut des Etats-Unis pour la paix (USIP) is, dat je zelf binnenkomt en contact opneemt met de coördinator du chapitre sénégalais de WBW, wat een feit is, zijn de mondiale initiatieven van de WBW. Het lijkt erop dat het een zegen is, maar correspondeert met mijn passie en mijn doel. En verkennend de webpagina van de organisatieJe hebt een groot aantal bronnen en documenten ontdekt die een diepgaande invloed hebben op een bepaald punt, maar de overtuiging is dat het einde van de strijd noodzakelijk is voor een combinatie van militaire goedkeuring en ontwikkeling. Tijdens je verblijf vraag je je idee af en fermenteer je de niet-gewelddadige acties voor je laatste conflicten. Als deze overtuiging is dat ik een slechte chapiter heb, is het officieel ingeschreven bij de nationale vereniging.

Het soort activiteiten dat wordt gerealiseerd, is mogelijk World Beyond War ?

Sinds 2012 wordt Mali geconfronteerd met een multidimensionale crisis die de strijd, het terrorisme en het geweld met zich meebrengt. In de context van deze context heeft WBW Mali besloten om te beginnen met het onderwijs op het niveau van de paix, een nota van een mettant op de plaats van de paixclubs op universitair niveau. De clubs in Mali zijn bedoeld voor het publieke belang van het geld voor de ontwikkeling en de essentie van connaissance en competenties om het geweld te verminderen als deze vormen in de samenleving en in onze samenleving worden gebruikt communautés. Nous-voulons faire de ces jeunes de echte ambassadeurs van de paix in Mali die de macht hebben om conflicten te voorkomen en te veroorzaken in onze families, onze communautés, onze ecoles en meer in ons eigen land.

Wat u aanbeveelt als u iets zegt over het activisme tegen de strijd en dans World BEYOND War ?

World BEYOND War Het platform is ideaal voor de verdediging van het geld, het bieden van oplossingen, de beste middelen en de essentiële hulpbronnen voor de constructie van een duurzaam gebouw. De formaties die door de organisatie worden verstrekt, kunnen remettre toestaan ​​en de status quo in vraag stellen en de maatregelen nemen die beslissend zijn voor de voorkeur van het land. Deze formaties cultiveren een geest van transformatie, die aanzet tot het zoeken naar creatieve oplossingen voor het systeem van oorlogsdefecten die niet meer menselijk en planmatig zijn.

Wat is uw motief voor een militer voor verandering?

Ce qui mij motief, het bestaan ​​van alternatieven à la guerre. Als u een keuze maakt uit toegankelijke en actieve activiteiten, kunt u kiezen voor een intelligente beslissing om de strijd te beëindigen. Een natie realiseert zich dat het paradigma van de bestaande oorlog de controle, de kolonisatie, de ongelijkheid en het onrecht bevordert, de strijd aangaat en, als het goed is, goedkeurt het alternatieve systeem voor mondiale veiligheid en de kracht van de eerlijke vooruitgang.

Terwijl ik een gevoel van belofte inspireer, dat optimistisch is en de promotie van het geld in Mali bevordert, kan het zijn dat de benaderingen van de daad de grenzen van de vooruitgang ten opzichte van het geld overschrijden.

Gepubliceerd op 21 mei 2024.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Gerelateerde artikelen

Onze Theory of Change

Hoe een oorlog te beëindigen?

Beweeg voor vrede-uitdaging
Anti-oorlogsevenementen
Help ons groeien

Kleine donateurs houden ons op de been

Als u ervoor kiest om een ​​periodieke bijdrage van ten minste $ 15 per maand te doen, kunt u een bedankje kiezen. We bedanken onze vaste donateurs op onze website.

Dit is je kans om een ​​opnieuw te bedenken world beyond war
WBW-winkel
Vertaal naar elke taal