Mythen

Oorlog krijgt steun en acceptatie door wijdverbreid geloof in valse informatie en de opeenstapeling van valse informatie in algemeen valse concepten of mythen over oorlog. Dit is goed nieuws, want het betekent dat we niet onlosmakelijk zijn verdeeld door ideologie of wereldbeschouwing. Integendeel, we zullen meer algemene overeenstemming bereiken over oorlog als we gewoon een breder bewustzijn van correcte informatie kunnen bereiken. We hebben mythen over oorlog gegroepeerd in de volgende categorieën:  
Vertaal naar elke taal