ПідпишітьДеклараціюмиру

英語. 日本語. Deutsch. スペイン語. Italiano. 中文. Français. 印Norsk. スベンスカ. Pусский. Polskie. বাংলা。. हिंदी。. 韓国語. Português. فارسی. アラビア語. Українська.

Відіменіорганізації деклараціюпідписуютьтут。 缶 використовуватипідписнілисти.

「Ярозумію、щовійнитамілітаризмскорішестворюютьнамнебезпеку、ніжзахищаютьнас、щовонивбивають、калічатьітравмуютьдорослих、дітейімалюків、серйозношкодятьприроді、підриваютьгромадянськісвободитазнекровлюютьекономіку、висмоктуючиресурси、необхіднідлягідногожиття。 Ярішучездійснюватимутапідтримуватимуненасильницькідіїзарадиприпиненнябудь-якихвидіввійнитапідготовкидовійни、зарадиствореннястійкогоісправедливогомиру。」
任意の言語に翻訳