Undertecknafredsförklaringen

英語. 日本語. Deutsch. Español. Italiano. 中文. フランス語. 印Norsk. スベンスカ. Pусский. Polskie. বাংলা。. हिंदी。. 한국어. Português. فارسی. アラビア語. Українська.

企業・組織の方へ ここに誓約書に署名する。 もらいます サインアップシート.

「jagförstårattkrigochmilitarismgörossmindretrygga、snarareänattskydda oss; vuxna、barnochspädbarndödas、skadas、och drabbas av trauman; miljönskadassvårt; medborgerligarättigheterinskränks; våraekonomierdränerasnärresurseromfördelasfrånlivsbejakandeaktiviteter。 Jagförbindermigattdeltaiochstödjafredligaaktiviteterförattstoppaallakrigochförberedelsertilkrig、ochförattskapaenhållbarochrättvisfred。」
任意の言語に翻訳