Undertecknafredsförklaringensomen組織

英語. Deutsch. スペイン語. Italiano. Français. 印Norsk. スベンスカ. Português. 中文. Pусский. 韓国語. 日本人の. हिन्दी. বাংলা. عربى. فارسی. Українська.

地図を見る 組織の平和誓約の署名者の。 (個人、 ここに誓約書に署名する。) 取得する サインアップシート.

「Viförstårattkrigochmilitarismgörossmindretrygga、snarareänattskydda oss; vuxna、barnochspädbarndödas、skadas、och drabbas av trauman; miljönskadassvårt; medborgerligarättigheterinskränks; våraekonomierdränerasnärresurseromfördelasfrånlivsbejakandeaktiviteter。 Viförbinderossattdeltaiochstödjafredligaaktiviteterförattstoppaallakrigochförberedelsertilkrig、ochförattskapaenhållbarochrättvisfred。」

任意の言語に翻訳