(ポルシェ)JAKZBUDOWAĆSYSTEM GLOBALNEGOBEZPIECZEŃSTWA:ALTERNATYWA DLA WOJEN

Streszczona wersjaksiążkiwydanej przez Swiat PONAD Wojnami
(World BEYOND War)

Przedstawiamy streszczenie naszejksiążki「システムglobalnegobezpieczeństwa:Alternatywa DLA WO-ジェン」(ANG代替グローバルセキュリティシステム - AGSS。)、detalachokreślafilary wojny、któremuszązos- TACzdjęteABYcałygmach instytucji wojnymógłrunąć、oraz fundamenty pokojuワットktóra 、jużwybudowane、naktórychwzniesiemyświatwktórymkażdybędziebezpieczny。 AGSS oferujerównieżwszechstronny plandziałaniaw kierunkuzakończeniawojen。 Naścieżkędozakończe-nia wojen irozwinięciaAlternatywnego Globalnego SystemuBezpieczeństwa、możnawkroczyćpoprzez trzy szerokopojętestrategie:
1)Bezpieczeństwodemilitaryzacji、
2)Zarządzaniekonfliktami bez przemocy、i
3)Stworzenie kultury pokoju、

Te trzy strategiesągłównymikomponentami naszego planu。

Streszczenie naszejksiążkijest podstawowym punk- temwyjściadla wszystkich zainteresowanych i zaan-gażowanychwlikwidacjęwojen。 takżenieocenioneźródłopolitycznych wytycznych oraz akcji oddolnych、dla stworzenia bardziej pokojowegoświataに。 Pomysły、strategie i zasady przedstawione tusąwytłumaczonew bardziejszczegółowysposóbw wersjipełnejnaszejksiążki、którajestdostępnaw dowolnych wersjauknas(PDF、ebook。dr.za.dr̨zaznasjazza)

購入
私たちのキャンペーン

戦争を終わらせる方法

オンラインコース
成長を支援

小さなドナーは私たちを動かし続けます

月額15ドル以上の定期的な寄付を選択した場合は、お礼の贈り物を選択できます。 私達は私達のウェブサイトで私達の定期的な寄付者に感謝します。

これは、 world beyond war
今後のイベント
WBWショップ
任意の言語に翻訳