(オランダ)HOE BOUWEN WE EEN GLOBAL VEILIGHEIDSSYSTEEM:EEN ALTERNATIEF VOOR OORLOG

Samenvatting van het boek van Wereld VOORBIJ Oorlog
「EenGlobaalVeiligheidssysteem:Ein Alternatief voorOorlog」

同じことを繰り返しているのは、 "Een Wereldwijd Veiligheidssysteem:een alternatief voor oorlog"(het engels: "A Global Security System:An Alternative to War")です。 Het boek schetst in welke oorlogspijlers moeten worden afgebroken zodat het hele bouwwerk van het oorlogssysteem kan instorten、en we de de reeds aanwezige Fundamenten van vre- de een wereld kunnen bouwen waarinzílienv。 Het boek biedt ook een uitgebreide blauwdruk en een actieplan voor hetbeëindigenvan alle oorlogen。 Het pad naar hetbeëindigenvan oorlog en het vestigen van het Alternatieve Globaal Veiligheidssystete-(AGVS)kan worden bereikt via driestrategieën:1)het demilitariseren van veiligheid; 2)het beheersen van conflicten zonder geweld、en 3)hetcreërenvan een cultuur van vrede。 Deze driestrategieënliggen ten grondslag aan onze blauwdruk。

Deze samenvattingは、メンターダイnieuwsgierig zijn naar -en zich willen inzetten voor-afsaffaffing van oorlogのスターンプントボーアメンセンダイです。 Het is ook een een onschatbare bron voor beleidsaanbevelingen en voor burgeractie voor een meer vreedzame wereldorde。 Concepten、strategieënen de leidende principes worden meer詳しくはuitgelegd in de volledige versie van ons boek dat via onze website in verschillende formaten te koop is(pdf、ebook、print)(https://worldbeyondwar.org/alternative/)

購入
私たちのキャンペーン

戦争を終わらせる方法

オンラインコース
成長を支援

小さなドナーは私たちを動かし続けます

月額15ドル以上の定期的な寄付を選択した場合は、お礼の贈り物を選択できます。 私達は私達のウェブサイトで私達の定期的な寄付者に感謝します。

これは、 world beyond war
今後のイベント
WBWショップ
任意の言語に翻訳