ПідпишітьДеклараціюмирувідіменіорганізації

英語. Deutsch. スペイン語. Italiano. Français. 印Norsk. スベンスカ. Português. 中文. Pусский. 韓国語. 日本人の. हिन्दी. বাংলা. عربى. فارسی. Українська. Подивитисякартуорганізацій、якіпідписалиДеклараціюмиру。 (Індивідуальніпідписиставлятьсятут.) Можетезавантажитипідписнілисти。.
「Мирозуміємо、щовійнитамілітаризмскорішезагрожуютьнашійбезпеці、ніжзахищаютьнас、щовонивбивають、калічатьітравмуютьдорослих、дітейімалюків、серйозношкодятьприроді、підриваютьгромадянськісвободитазнекровлюютьекономіку、висмоктуючиресурси、необхіднідлягідногожиття。 Мирішучездійснюватимемотапідтримуватимемоненасильницькідіїзарадиприпиненнябудь-якихвидіввійнитапідготовкидовійни、зарадиствореннястійкогоісправедливогомиру。」
任意の言語に翻訳