اجامیه صلح را امضا کنید

Inglese. Giapponese. Deutsch. Español. Italiano. 中文. Français. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Portoghese. فارسی. العربية. Українська. Català. Română. Organizations firmare l'impegno qui. Ottenere fogli di iscrizione. Acquista qui un poster incorniciato di questo impegno di pace.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کنند. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف می‌کنزفی‌ش و مانع اختبنبن ما اتبنبناا من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقرقراری صلحی وایعاداری وایعاداری وایعاداری وایعاداری واعمادار واععادار

Traduci in qualsiasi lingua