(Norsk) HVORDAN BYGGE ET GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM: ET ALTERNATIV TIL KRIG

E Sammendrag av World BEYOND WarBok
"Et globalt sikkerhetssystem: et alternativ til krig"

Il suo amico e il suo amico sono chiamati: "Et Globalt Sikkerhetssystem: et Alternativ til Krig, AGSS", in seguito a una visita alla Giordania Krigens Søyler må Rives ned per un krigssystemets strukturer til kåpse. Vi viser også til et allerede eksisterende grunnlag for fred og hvordan vi skal bygge en trygg verden for alle. AGSS gir også en omfat-tende o detaljert aksjonsplan for å avslutte all krig.

Veien til å avslutte all krig og etablere det Alternative global sikkerhetssystemet kan oppnås view hjelp av tre brede strategier: 1. avmilitariserende sikkerhet, 2. håndtere konflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur. Aksjonsplanen er organisert rundt disse tre strategiene.

Dette boksammendraget er en viktig inizia per un po 'di tempo per il futuro come un forpliktet seg fino al bidra fino a quando avskaffe krig. Det er også en uvurderlig ressurs for politiske råd of a folkelige aksjoner for fredelig-ere verdensorden. Begreper, strategier o veiledende prinsipper som introducuseres her blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kan kjøpes i ulike format (pdf, e-bok, utskrift) gjennom vår nettside: https://worldbeyondwar.org/alternative.

Le nostre campagne

Come porre fine alla guerra

Corsi on-line
Aiutaci a crescere

I piccoli donatori ci fanno andare avanti

Se scegli di effettuare un contributo ricorrente di almeno $ 15 al mese, puoi selezionare un regalo di ringraziamento. Ringraziamo i nostri donatori ricorrenti sul nostro sito web.

Questa è la tua occasione per reimmaginare a world beyond war
Prossimi eventi
Negozio WBW
Traduci in qualsiasi lingua