اعلامیه صلح ا عنوان سازمان امضا کنید

Anglais. Deutsch. Espagnol. Italiano. Français. Norsk. Svenska. Portugais. 中文. Pусский. 한국어. . हिन्दी. বাংলা. عربى. فارسی. Українська.

از سازمانها دعوت شده است تا برای پیوستن به شبکه داوطلبان مردمی ، فعالان و گروههای وابسته به شاهنه World BEYOND War (دنیای فراتر از جنگ)، ایت از ایان دادن است، عهدنامه لح را امضا کنند. امضا ان ازمانی امه صلح ا اهده کنید.

(افراد غیروابسته به سازمان ها ، این تعهد را اینجا امضا کنید.)

برای جمع آوری امضاها ، برگه ثبت نام دریافت کنید.

« ما متوجه هستیم که جنگ و نظامی گری به جای اینکه از ما حمایت کند بیشتر در ما ایجاد ناامنی می کند, و باعث کشتار, جراحت و صدمه دیدن بزرگسال و کودک و نوزاد شده, به شدت به محیط زیست طبیعی آسیب رسانده, آزادی های مدنی را فرسوده کرده و اقتصاد ما را تهی می سازد و منابع را از فعالیت های دیگری که برای بقای ما لادمز هبست. ما متعهد می شویم که از تلاش های غیرخشونت آمیز برای پایان دادن به تمامی جنگها و آمادگی برای رخشونت آمیز برای پایان دادن به تمامی جنگها و آمادگی برای ندوانت. "

Rechercher dans WorldBeyondWar.org

Inscrivez-vous aux e-mails d'actualité et d'action contre la guerre

Traduire dans n'importe quelle langue