اعلامیه صلح ا امضا کنید

Anglais. 日本語. Deutsch. Espagnol. Italiano. 中文. Français. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Portugais. فارسی العربية

Organisations signez l'engagement ici. Obtenez feuilles d'inscription.

»
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارددی‌ک منن. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف می‌کنند وانعخاهنت معلشات معانت معانت اقتصاد. من به مشارکت در تلاشهای بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگها و تدارک آن و برقراری صلحی پایدار و عادلانه متعهد میشوم و از آن حمایت مینمایم « .

Rechercher dans WorldBeyondWar.org

Inscrivez-vous aux e-mails d'actualité et d'action contre la guerre

Traduire dans n'importe quelle langue