Kärnvapenfronten rör på sig / ¡El frente nuclear se mueve!

Por Mikael Böök y David Swanson, HBL, Febrero 6, 2021

Desplácese hacia abajo para, primero, el sueco publicado en el periódico finlandés HBL, y luego el inglés.

På kärnvapenfronten råder verkligen inget lugn! Tvärtom pågår sedan år tillbaka en ny kapprustningsrunda baserad på nya teknologier. Om detta fortsatta vansinne omges av en skenbar stillhet beror det på att medierna har glömt att rapportera om det för att i stället rikta uppmärksamhet på klimatkrisen, skriver kärnvapenmotståndarna Mikael David Swöansonk och.

Den här artikeln är inspirerad av profesor Stefan Forss Bakgrundsartikel (HBL Debatt 29.1).

Den nukleära “galenskapen”, som Forss kallar den - vi instämmer helt i denna beskrivning - förtjänar att studeras och analyseras ur olika synvinklar. Låt oss därför ganska kärnvapenvanvettets aktuella fas mot bakgrunden av den växande internationella freds- och nedrustningsrörelsen.

Forss rubrik "På kärnvapenfronten intet nytt?" anspelar på Erich Maria Remarques berömda pacifistiska roman om första världskriget. Slutet av romanen, som skildrar soldaternas fysiska och andliga misär bajo det utdragna ställningskriget på västfronten, omkommer huvudpersonen av gasförgiftning. Samma dag meddelar krigsbulletinen att ingenting nytt finns att berätta västerifrån (título därav romanens: “På västfronten intet nytt”). Forss har emellertid lagt till ett frågetecken efter rubriken.

Para oss är frågetecknet onödigt: på kärnvapenfronten råder verkligen inget lugn! Tvärtom pågår sedan år tillbaka en ny kapprustningsrunda baserad på nya teknologier. I den deltar var och en av de vid det här laget nio kärnvapenstaterna. Om detta fortsatta vansinne omges av en skenbar stillhet beror det på att medierna har glömt att rapportera om det for att i stället rikta uppmärksamhet på klimatkrisen.

Bajo la marea har en världsomspännande rörelse vuxit fram mot den globala sinnessjukdomen och denna rörelse har redan lyckats förändra läget. Uppbackad av den internationella freds- och nedrustningsrörelsen och dess spjutspets i FN, Internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapnen (ICAN), har en majoritet av världens stater tagit sig en ny funderare över över de outsourcing. Detta har lett till att FN: s generalförsamling har godkänt avtalet om ett förbud mot kärnvapen (Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, TPNW).

Den 22 januari i år trädde detta avtal i kraft - en händelse som massmedier i kärnvapenländerna och de länder som allierat sig med dem återigen föredrog att ignorera. Också Forss förbigick den saken med tystnad. Ändå stod "TPNW" att läsa med stora bokstäver mellan raderna i hans artikel, vars budskap således var klart om än outsagt: Kära läsare, tro inte för ett ögonblick att nåpengonft har förändrats ivadetskra!

För att förstå denna märkliga frånvaro måste man försöka tänka sig in i den speciella syn på världen som odlas och upprätthålls av de som sysslar professionellt med “vapenkontroll” (control de armas). Det handlar om ett slags brödraskap, en comunidad local, bestående av generaler, diplomater, tankesmedjor och vapentillverkare som lever i sin egen värld och talar sitt eget orwellska språk.

Ta till exempel ordet "försvar". Om nu kärnvapnen stärker “försvaret” är de knappast galna, utan snarare något som man bör hålla sig med om man är klok. “Avskräckning” är ett annat nyckelord, lika viktigt för vapenkontrollgemenskapen som Gud för de religiösa. Ifall du råkar tro på “avskräckningen”, ja, då är kärnvapen inte en tokig utan en rationell opción. “Paritet” och “Strategisk balans” är andra exempel på ord som uppenbarligen fortfarande låter helt rimliga for de som helst bara vill strunta i FN-avtalet om kärnförbud.

Hombres, för resten av oss framstår den fortsatta produktionen av nya kärnvapensystem, eller “moderniseringen” av de redan existerande systemen, i syfte att uppnå “avskräckning”, “paritet” och “balans” på land, på haven, i rymden sedán länge såsom Strategisk overkill och obalans mentales. Después del 22 de enero och TPNW: s ikraftträdande anser en stor del av världen dessutom att blotta innehavet av en kärnvapenarsenal, för att inte tala om dess "förbättrande", är kriminellt.

Mer eller mindre omedvetet understöder Forss alltså en syn på världen som godtar den nukleära galenskapen. Han tar samtidigt miste på flera fakta och varje gång på samma sätt, nämligen på ett sätt som gynnar USA: s regering. Enligt Forss önskade Michail Gorbatjov y Ronald Reagan avskaffa inte bara medeldistansmissilerna, utan alla kärnmissiler. Hombres Forss tipsar inte om varför de inte sedan gjorde det. Naturligtvis inte, Reagan insisterade ju på att fortsätta med sitt “Stjärnornas krig”.

Forss berättar att “alla USA: s presidente från Reagan till Barack Obama har varit överens om att kärnvapnens roll efter kalla krigets puta varit avtagande och att deras enda uppgift är att verka krigsavhållande ”. Hombres Daniel Ellsbergs bok The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner, dokumenterar en annan historia. Bland de av USA: s presidente som offentligt eller i hemlighet har hotat andra nationer med kärnvapen återfinns såväl George HW Bush como Bill Clinton medan andra, däribland Obama, a menudo sade sådant som att "alla optioner ligger på bordet" när det gällde Irán eller ett annat land.

Forss ger Obama förtjänsten av att föra fram idén om en värld utan kärnvapen och påstår att “bara ett enda bombprojekt drevs framåt under Obamas tid”. Men Obamas tal i Hiroshima och på andra platser visade klart att han endast ville att kärnvapennedrustning skulle tas hasta övervägande av en senare generation. Och 2015 stödde Obama framgångsrikt den största nya investeringen i kärnvapen sedán det kalla krigets förmodade puta.

Enligt Forss önskade Ryssland skrota INF-avtalet och valde därför att bryta det. Huruvida Ryssland bröt mot INF-avtalet kan diskuteras, men det kan inte förnekas att Donald Trump puta gjorde på avtalet genom att olagligt dra sig ur det. Avtalsbestämmelserna hade dock möjliggjort for parterna att lösa frågan om anklagelserna om Rysslands avtalsbrott genom inspektioner på platsen och ömsesidiga verifieringar med satelliter samt genom att tillsätta en särskmission verifier.

Den ryska militarismen ska inte på något vis ursäktas. Medierna i västvärlden borde ändå begripa att EE. UU. Skulle finna en villig förhandlingspartner ifall man valde att återupprätta INF, Open Skies-avtalet och ABM-avtalet och att förhandla om Rysslands förslagpenåud ench rymtaförva. Mediernas vägran att inse detta förefaller irrationell. Vi behöver lite erkännande for Rysslands militära återhållsamhet efter utvidgningen av Nato, utplaceringen av missiler i Rysslands närmaste grannländer, upprustningen av Ukraina och anordnandet av stora militärövningar i Europa.

Mikael Böök, medlem i Finlands Fredsförbund, medlem i ICAN Finlandia, David Swanson, verksamhetsledare, World Beyond War, EE.UU.


Este artículo está inspirado en el análisis de antecedentes que el profesor Stefan Forss escribió en Hbl el 29 de enero bajo el título "¿Todos tranquilos en el frente nuclear?"

Evidentemente, la “locura” nuclear, como la llama Forss –y estamos totalmente de acuerdo con esa descripción– merece ser estudiada y analizada desde diferentes puntos de vista. Por tanto, presentemos un diagnóstico del actual estado de locura nuclear y nuestra opinión sobre su cura, en el contexto del creciente movimiento internacional de paz y desarme.

El título del artículo de Fors alude a la famosa novela pacifista de Erich Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial. Al final de la novela, que describe la miseria física y espiritual de los soldados durante la prolongada guerra de desgaste en el frente occidental, el personaje principal muere por envenenamiento por gas. El mismo día, el boletín de guerra anuncia que no hay nada nuevo que contar de Occidente (de ahí el título de la novela: "Todo tranquilo en el frente occidental"). Sin embargo, Forss ha añadido un signo de interrogación al título de su artículo.

Para nosotros, no hay signo de interrogación: definitivamente no todo está tranquilo en el frente nuclear, ¡ni mucho menos! Al contrario: una nueva carrera de armas nucleares, basada en nuevas tecnologías y en la que participan cada uno de los ahora nueve estados con armas nucleares, ya se ha estado desarrollando durante años. Si esta locura continuada está rodeada de calma y tranquilidad es porque los medios de comunicación se han olvidado de informar al respecto mientras centran su atención en la crisis climática.

Pero mientras tanto, ha surgido un movimiento mundial contra esta enfermedad mental global y ha creado una situación completamente nueva. Respaldada por el movimiento internacional por la paz y el desarme, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, la mayoría de los estados no poseedores de armas nucleares del mundo han reconsiderado las indescriptibles consecuencias humanitarias y ecológicas de la guerra nuclear y han aprobado el Tratado sobre la prohibición de Armas nucleares (TPNW).

Ahora ratificado por más de 50 naciones, el TPNW entró en vigor el 22 de enero de este año, hecho que fue ignorado en los medios de comunicación de los estados nucleares y sus aliados. Stefan Forss pasó por alto totalmente este desarrollo en su artículo. Y, sin embargo, "TPNW" estaba escrito con mayúsculas invisibles en todas partes entre líneas. Y el mensaje de Forss fue claro: queridos lectores, ¡no crean ni por un minuto que nada ha cambiado con el TPNW!

Para comprender esta extraña ausencia de una sola mención del TPNW, uno debe considerar la cosmovisión que se cultiva y defiende dentro de la comunidad de “control de armas” de las naciones nucleares. Esa colección de generales, diplomáticos, pensadores-gracias e industriales de armas vive en su propio mundo de lenguaje orwelliano.

Tomemos, por ejemplo, "defensa". Bueno, si las armas nucleares fortalecen nuestra "defensa", entonces evidentemente no están locas sino razonables. "Disuasión" es otra palabra clave, tan importante para las armas nucleares como "Dios" para la religión. Si cree en la "disuasión", entonces las armas nucleares no son una locura, ¡sino una opción aparentemente muy racional! "Paridad" y "equilibrio estratégico" son otros ejemplos de palabras que aparentemente todavía tienen sentido para los opositores a la abolición nuclear.

Para el resto de nosotros, la producción continua de nuevos sistemas de armas nucleares, o la "modernización" de los viejos sistemas para alcanzar la "paridad" y el "equilibrio" en tierra, mar, aire y espacio, ha durante mucho tiempo apareció como una exageración estratégica y un desequilibrio mental. Además, después del 22 de enero y la entrada en vigor del TPNW, ya el mantenimiento de un arsenal nuclear, por no hablar de “mejorarlo”, es considerado criminal por gran parte del mundo.

Forss, intencionalmente o no, apoya una cosmovisión que acepta la locura nuclear, y lo hace equivocando numerosos hechos, y todos ellos equivocados de la misma manera, es decir, favorablemente al gobierno de Estados Unidos. Según Forss, Gorbachov y Reagan querían abolir las armas nucleares. Forss no da pistas de por qué no lo hicieron. Por supuesto, no se deshicieron de todos los misiles porque Reagan insistió en invertir en su esquema de “Star Wars”.

Forss nos dice que "Todos los presidentes de Estados Unidos, desde Reagan hasta Barack Obama, han estado de acuerdo en que el papel de las armas nucleares después del final de la Guerra Fría ha ido disminuyendo y que su única tarea es actuar como disuasivo de la guerra". Pero el libro de Dan Ellsberg, The Doomsday Machine: Confesiones de un planificador de la guerra nuclear, documenta el hecho de que los presidentes de Estados Unidos que han hecho públicas o secretas amenazas nucleares específicas a otras naciones, que conocemos, han incluido a George HW Bush y Bill Clinton, mientras que otros, incluido Barack Obama, dijeron con frecuencia cosas como "Todas las opciones están activadas la mesa ”en relación con Irán u otro país.

Forss le da crédito a Obama por querer promover la idea de un mundo libre de armas nucleares, y afirma que durante la época de Obama "sólo se impulsó un proyecto de bomba". Pero los discursos de Obama en Hiroshima y en otros lugares dejaron en claro que quería que el desarme nuclear se considerara solo en alguna generación futura. Y en 2015, Obama respaldó con éxito la mayor inversión nueva en armas nucleares desde el supuesto fin de la Guerra Fría.

Según Forss, Rusia deseaba poner fin al INF y, por lo tanto, decidió violarlo. Es discutible si Rusia lo violó, pero no discutible que Donald Trump lo puso fin al retirarse ilegalmente de él, mientras que el tratado en sí proporcionó los medios para resolver las acusaciones formuladas contra Rusia, mediante inspecciones intrusivas in situ respaldadas por verificación mutua por satélite. y otros mecanismos de seguimiento y una Comisión Especial de Verificación para resolver las controversias.

Si bien hay mucha culpa y no hay excusa para el militarismo ruso, los medios occidentales parecen irracionalmente decididos a no entender que Estados Unidos encontraría un socio dispuesto si decidiera restablecer los tratados INF, Open Skies o ABM y eligió responder a la propuesta de Rusia de prohibir las armas espaciales o los ciberataques, y mostrar cierto reconocimiento de la moderación militar de Rusia tras la expansión de la OTAN, la instalación de misiles en los vecinos inmediatos de Rusia, el armamento de Ucrania y la realización de un importante ensayo de guerra. ejercicios en Europa.

 

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en email
Compartir en la impresión

un comentario

  1. Pregúntele a cualquier estadounidense y le dirá cuán peligrosa y agresiva es Rusia, pero la única evidencia que tiene para tal creencia es que Rusia no se someterá a las demandas de Estados Unidos.

Dejá tu comentario.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos obligatorios están marcados *

*

El límite de tiempo se ha agotado. Por favor, vuelva a cargar CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el correo no deseado. Descubra cómo se procesan los datos de sus comentarios.

Buscar WorldBeyondWar.org

Regístrese para recibir correos electrónicos de acción y noticias contra la guerra

Traducir a cualquier idioma