اعلامیه صلح را امضا کنید

Inglés. Japonés. Alemán. Español. Italiano. 中文. Francés. Noruego. Sueco. Pусский. polskie. বাংলা।. हिंदी।. 한국어. Portugués. فارسی. العربية. Українська. Català. Organizaciones firma el compromiso aquí. Obtener hojas de registro. Compra un póster enmarcado de este compromiso de paz aquí.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی و‌کنرد می. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آ من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری

Traducir a cualquier idioma