اعلامیه صلح را امضا کنید

Inglés. japonés. Alemán. Español. Italiano. 中文. Francés. Norsk. Svenska. Pусский. polskie. বাংলা।. हिंदी।. 한국어. Portugués. فارسی العربية

Organizaciones firma el compromiso aquí. Obtener hojas de registro.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی و‌کنرد می. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آ من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری
Traducir a cualquier idioma