World BEYOND War: un movimiento global para terminar con todas las guerras

(Polskie) JAK ZBUDOWAĆ SISTEMA GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: ALTERNATYWA DLA WOJEN

Streszczona wersja książki wydanej przez Swiat PONAD Wojnami
(World BEYOND War)

Przedstawiamy STRESZCZENIE naszej Książki “globalnego bezpieczeństwa Sistema: Alternatywa dla WO-jen” (. Ang Sistema Alternativo Seguridad Global - AGSS), która w detalach określa Filary wojny, które muszą zos- tac zdjęte aby Cały gmach instytucji wojny MOGL Runac, oraz fundamenty Pokoju , już wybudowane, na których wzniesiemy świat w którym każdy będzie bezpieczny. AGSS oferuje również wszechstronny plan działania w kierunku zakończenia wojen. Na ścieżkę do zakończe- nia wojen i rozwinięcia Alternatywnego Globalnego Systemu Bezpieczeństwa, można wkroczyć poprzez trzy szeroko pojęte estrategie:
1) Bezpieczeństwo demilitaryzacji,
2) Zarządzanie konfliktami bez przemocy, i
3) Stworzenie kultury pokoju,

La estrategia trzy są głównymi komponentami naszego planu.

Streszczenie naszej książki jest podstawowym punk- tem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych i zaan- gażowanych w likwidację wojen. A także nieocenione źródło politycznych wytycznych oraz akcji oddolnych, dla stworzenia bardziej pokojowego świata. Pomysły, Strategie i zasady przedstawione tu są wytłumaczone w bardziej szczegółowy sposób w wersji pełnej naszej książki, która jest dostępna w dowolnych wersjach (PDF, ebook, druk) popręz / worldz.bezbezmrrrrrrrrrrrrrrr.

Comprar

Buscar WorldBeyondWar.org

Traducir a cualquier idioma