World BEYOND War: un movimiento global para terminar con todas las guerras

(Norsk) HVORDAN BYGGE ET GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM: ET ALTERNATIV TIL KRIG

Et sammendrag av World BEYOND Warbok de
"Et globalt sikkerhetssystem: et alternativ til krig"

Su kommer et sammendrag av boken vår: “Et Globalt Sikkerhetssystem: et Alternativ til Krig, AGSS”, algunos visitantes y detalles detallan hvordan krigens søyler må rives nå for å få krigssystemets strukturer til å kollapse. Vi viser også til et allerede eksisterende grunnlag para fred og hvordan vi skal bygge y trygg verden for alle. AGSS gir også en omfat-tende og detaljert aksjonsplan for å avslutte all krig.

Vei til å avslutte all krig og etablere det Alternative globale sikkerhetssystemet kan oppnås ved hjelp av tre brede Strategier: 1. avmilitariserende sikkerhet, 2. håndtere konflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur. Aksjonsplanen er organisert rundt dist tre estrategiene.

Dette boksammendraget er en viktig start for de som er nysgjerrige på eller som har forpliktet seg til å bidra til å avskaffe krig. Det er også en uvurderlig ressurs for politiske råd og folkelige aksjoner for en fredelig-ere verdensorden. Begreper, estratega og veiledende prinsipper som introduseres su blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kan kjøpes i ulike format (pdf, e-bok, utskrift) gjennom vår nettside: https://worldbeyondwar.org/alternative.

Comprar

Buscar WorldBeyondWar.org

Traducir a cualquier idioma