Γιατί τελειώνει τον πόλεμο

Η ιδέα ότι υπάρχει κάτι που αποκτήθηκε μέσω του πολέμου αντικρούεται στην ενότητα αυτού του ιστότοπου με τίτλο «Μύθοι" Ότι υπάρχει μεγάλη απώλεια μέσω του πολέμου αποδεικνύεται παρακάτω:
 
Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα