Όχι στις στρατιωτικές συμφωνίες των ΗΠΑ στη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία

Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα