Υπογράψτε τη δήλωση de paix

Αγγλικά. 日本語. Deutsch. español. ιταλικά. 中文. Français. Norsk. svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Πορτογάλος. فارسی. العربية. Ουκρανός.

Οργανισμοί υπογράψτε τη δέσμευση εδώ. Παίρνω φύλλα εγγραφής.

«Το Je αποτελείται από que les guerres κ.λπ. qu'ils tuent, ευλογημένοι και τραυματισμένοι des dewasaes, des enfants et des nourrissons; ils endommagent sévèrement l'environnement naturel, érodent les libertés civiles, drainent nos é Economies, et detruisent les activités de la vie normale. (εποικοδομητικό.) Ειρηνικά m lancer et à soutenir des προσπάθειες (μη βίαιους) μετά από φινιρίσματα για τις φρουρές των επαρχιών και για τις καλύτερες στιγμές. "
Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα