Υπογράψτε τη δήλωση de paix

Αγγλικά. 日本語. Deutsch. español. ιταλικά. 中文. Français. Norsk. svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Πορτογάλος. فارسی. العربية. Ουκρανός. Català. română. Οργανισμοί υπογράψτε τη δέσμευση εδώ. Παίρνω φύλλα εγγραφής. Αγοράστε μια πλαισιωμένη αφίσα αυτής της υπόσχεσης ειρήνης εδώ.

«Je comprends que les guerres et le militarisme nous apportent moins de sécurité plutôt que de nous protéger; qu'elles tuent, ευλογημένος, et traumatisent des adultes, des infants et des nourrissons; qu'elles endommagent sévèrement l'environnement naturel, érodent les libertés civiles, drainent nos économies, et détruisent les activités de la vie quotidienne. Je m'engage à lancer et à sutenir des προσπάθειες pacifiques non-violents afin de mettre fin à toutes les guerres ainsi que les preparatifs de guerre, et de créer une paix durable et juste».

Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα