Ζητήστε από τον Πρόεδρο Μπάιντεν να υπογράψει τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων

Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα