Σύνοψη πολιτικής: Ενίσχυση της συνεργασίας των νέων, των κοινοτικών παραγόντων και των δυνάμεων ασφαλείας για τον μετριασμό των απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία

Από τη Stephanie E. Effevottu, World BEYOND War, Σεπτέμβριος 21, 2022

Επικεφαλής συγγραφέας: Stephanie E. Effevottu

Ομάδα έργου: Jacob Anyam; Ruhamah Ifere; Stephanie E. Effevottu; Ευλογία Adekanye; Tolulope Oluwafemi; Damaris Akhigbe; Lucky Chinwike? Moses Abolade; Joy Godwin? και Augustine Igweshi

Μέντορες έργου: Allwell Akhigbe και Precious Ajunwa
Συντονιστές έργου: κ. Nathaniel Msen Awuapila και Dr Wale Adeboye Χορηγός έργου: κα Winifred Ereyi

Ευχαριστίες

Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Δρ Phil Gittins, την κ. Winifred Ereyi, τον κ. Nathanial Msen Awuapila, τον Dr Wale Adeboye, τον Dr Yves-Renee Jennings, τον κ. Christian Achaleke και άλλα άτομα που έκαναν αυτό το έργο επιτυχία. Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς την World Beyond War (WBW) και την Ροταριανή Ομάδα Δράσης για την Ειρήνη για τη δημιουργία της πλατφόρμας (Εκπαίδευση για την Ειρήνη και Δράση για τον αντίκτυπο) για να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας για την οικοδόμηση της ειρήνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επικεφαλής συγγραφέα, Stephanie E. Effevottu στη διεύθυνση: stephanieeffevottu@yahoo.com

Περίληψη

Αν και οι απαγωγές σχολείων δεν είναι νέο φαινόμενο στη Νιγηρία, από το 2020, η πολιτεία της Νιγηρίας έχει παρατηρήσει αυξημένο ποσοστό απαγωγών μαθητών ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η συνακόλουθη ανασφάλεια έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πάνω από 600 σχολείων στη Νιγηρία λόγω του φόβου για επιθέσεις από ληστές και απαγωγείς. Το έργο Ενίσχυσης της Νεολαίας, των Κοινοτικών Φορέων και των Δυνάμεων Ασφαλείας για τον μετριασμό της απαγωγής σχολείων υπάρχει για να αντιμετωπίσει το υψηλό κύμα απαγωγών μαθητών τον τελευταίο καιρό. Το έργο μας επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ της αστυνομίας και των νέων για τον μετριασμό των περιστατικών απαγωγών σχολείων.

Αυτή η σύνοψη πολιτικής παρουσιάζει τα ευρήματα μιας διαδικτυακής έρευνας που διεξήχθη από την World Beyond War (WBW) Ομάδα της Νιγηρίας για να εξακριβώσει την αντίληψη του κοινού σχετικά με τις απαγωγές σχολείων στη Νιγηρία. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι παράγοντες όπως η φτώχεια, η αυξανόμενη ανεργία, οι ακυβέρνητοι χώροι, ο θρησκευτικός εξτρεμισμός, η συγκέντρωση κεφαλαίων για τρομοκρατικές επιχειρήσεις αποτελούν τις κύριες αιτίες απαγωγών σχολείων στη χώρα. Ορισμένες επιπτώσεις της σχολικής απαγωγής που εντόπισαν οι ερωτηθέντες περιλαμβάνουν το γεγονός ότι οδηγεί σε στρατολόγηση ένοπλων ομάδων εκτός μαθητών, κακή ποιότητα εκπαίδευσης, απώλεια ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση, απουσία μαθητών και ψυχολογικό τραύμα, μεταξύ άλλων.

Για να περιοριστεί η απαγωγή σχολείων στη Νιγηρία, οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι δεν είναι δουλειά ενός ατόμου ή ενός τομέα, αλλά χρειάζεται μια πολυτομεακή προσέγγιση, με συνεργασίες μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφαλείας, των κοινοτικών παραγόντων και των νέων. Για να ενισχυθεί η ικανότητα των νέων να μειώσουν τις απαγωγές σχολείων στη χώρα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν προγράμματα καθοδήγησης και ομάδες καθοδήγησης/πρώιμης ανταπόκρισης για μαθητές στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αυξημένη ασφάλεια στα σχολεία, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ευαισθητοποίησης, καθώς και η κοινοτική πολιτική ήταν επίσης μέρος των συστάσεών τους.

Προκειμένου να οικοδομηθεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της νιγηριανής κυβέρνησης, των νέων, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των δυνάμεων ασφαλείας για τη μείωση των ζητημάτων απαγωγής σχολείων στη χώρα, οι ερωτηθέντες πρότειναν τη δημιουργία τοπικών ομάδων για τη διασφάλιση της συνεργασίας, την παροχή ασφάλειας που παραμένει υπόλογη, την οργάνωση κοινοτικής πολιτικής , τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης από το σχολείο στο σχολείο και τη διεξαγωγή διαλόγου με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ωστόσο, οι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ιδιαίτερα των δυνάμεων ασφαλείας. Ως εκ τούτου, συνέστησαν διάφορες στρατηγικές οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση δημιουργικής τέχνης, την εκπαίδευση των νέων σχετικά με το ρόλο των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας, την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με την ηθική της εμπιστοσύνης, καθώς και την οικοδόμηση μιας κοινότητας γύρω από δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Υπήρξαν επίσης συστάσεις για καλύτερη ενδυνάμωση των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας, ιδίως παρέχοντάς τους καλύτερη τεχνολογία και όπλα τελευταίας τεχνολογίας για την αντιμετώπιση αυτών των απαγωγέων. Τέλος, έγιναν συστάσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση της Νιγηρίας μπορεί να διασφαλίσει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή για μαθητές και δασκάλους.

Η σύντομη πολιτική ολοκληρώνεται δηλώνοντας ότι η απαγωγή σχολείων αποτελεί απειλή για τη νιγηριανή κοινωνία, με το υψηλό ποσοστό τον τελευταίο καιρό να επηρεάζει αρνητικά την εκπαίδευση στη χώρα. Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τις εθνικές και διεθνείς κοινότητες να συνεργαστούν καλύτερα για τον περιορισμό αυτής της απειλής.

Εισαγωγή/Επισκόπηση της απαγωγής σχολείων στη Νιγηρία

Όπως οι περισσότερες έννοιες, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός που να μπορεί να αποδοθεί στον όρο «απαγωγή». Αρκετοί μελετητές έχουν δώσει τη δική τους εξήγηση για το τι σημαίνει για αυτούς η απαγωγή. Για παράδειγμα, οι Inyang και Abraham (2013) περιγράφουν την απαγωγή ως τη βίαιη κατάληψη, αφαίρεση και παράνομη κράτηση ενός ατόμου παρά τη θέλησή του. Ομοίως, οι Uzorma και Nwanegbo-Ben (2014) ορίζουν την απαγωγή ως τη διαδικασία της αρπαγής και του περιορισμού ή της παραλαβής ενός ατόμου με παράνομη βία ή με απάτη, και κυρίως με αίτημα για λύτρα. Οι Fage and Alabi (2017) ορίζουν την απαγωγή ως τη δόλια ή βίαιη απαγωγή ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων για κίνητρα που κυμαίνονται από κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά, μεταξύ άλλων. Παρά την πολλαπλότητα των ορισμών, το κοινό που έχουν όλοι είναι το γεγονός ότι η απαγωγή είναι μια παράνομη πράξη που συχνά συνεπάγεται τη χρήση βίας με κίνητρο την απόκτηση χρημάτων ή άλλων κερδών.

Στη Νιγηρία, η κατάρρευση της ασφάλειας έχει οδηγήσει σε έξαρση των απαγωγών, ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας. Αν και η απαγωγή ήταν μια συνεχιζόμενη πρακτική, έχει πάρει μια νέα διάσταση με αυτούς τους απαγωγείς να αξιοποιούν τη δημόσια φρίκη και τις πολιτικές πιέσεις για να απαιτήσουν αποδόσεις που είναι πιο κερδοφόρες. Επιπλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου οι απαγωγείς στοχεύουν κυρίως πλούσιους ανθρώπους, οι εγκληματίες στοχεύουν πλέον άτομα οποιασδήποτε τάξης. Οι σημερινές μορφές απαγωγής είναι οι μαζικές απαγωγές μαθητών από τις σχολικές εστίες, οι απαγωγές μαθητών σε αυτοκινητόδρομους και σε αγροτικές και αστικές περιοχές.

Με σχεδόν 200,000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός τομέας της Νιγηρίας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο στην Αφρική (Verjee and Kwaja, 2021). Αν και οι απαγωγές σχολείων δεν είναι νέο φαινόμενο στη Νιγηρία, τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί μεγάλη έξαρση απαγωγών μαθητών για λύτρα από εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη βόρεια Νιγηρία. Η πρώτη από αυτές τις μαζικές απαγωγές μαθητών σχολείων μπορεί να εντοπιστεί το 2014, όταν η νιγηριανή κυβέρνηση ανέφερε ότι οι τρομοκρατικές ομάδες της Μπόκο Χαράμ απήγαγαν 276 μαθήτριες από τον κοιτώνα τους στη βορειοανατολική πόλη Chibok, στην Πολιτεία Μπόρνο (Ibrahim and Mukhtar, 2017· Iwara , 2021).

Πριν από αυτό το διάστημα, υπήρξαν επιθέσεις και δολοφονίες μαθητών σχολείων στη Νιγηρία. Για παράδειγμα, το 2013, σαράντα ένας μαθητές και ένας δάσκαλος κάηκαν ζωντανοί ή πυροβολήθηκαν στο κυβερνητικό γυμνάσιο Mamufo στην πολιτεία Yobe. Την ίδια χρονιά, σαράντα τέσσερις μαθητές και δάσκαλοι δολοφονήθηκαν στο Κολέγιο Γεωργίας στην Γκούτζμπα. Τον Φεβρουάριο του 2014, πενήντα εννέα φοιτητές σκοτώθηκαν επίσης στο Ομοσπονδιακό Κυβερνητικό Κολλέγιο Buni Yadi. Ακολούθησε η απαγωγή του Chibok τον Απρίλιο του 2014 (Verjee and Kwaja, 2021).

Από το 2014, έχουν γίνει απαγωγές περισσότερων από 1000 μαθητών για λύτρα από εγκληματικές συμμορίες στη βόρεια Νιγηρία. Το παρακάτω αντιπροσωπεύει ένα χρονοδιάγραμμα απαγωγής σχολείου στη Νιγηρία:

 • 14 Απριλίου 2014: 276 μαθήτριες απήχθησαν από το Κυβερνητικό Γυμνάσιο Θηλέων στο Chibok της Πολιτείας Μπόρνο. Αν και τα περισσότερα από τα κορίτσια έχουν διασωθεί από τότε, άλλα έχουν σκοτωθεί ή εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι σήμερα.
 • 19 Φεβρουαρίου 2018: 110 φοιτήτριες απήχθησαν από το Κυβερνητικό Τεχνικό Κολέγιο Επιστημών Κοριτσιών στο Ντάπτσι της πολιτείας Γιόμπε. Οι περισσότεροι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι εβδομάδες αργότερα.
 • 11 Δεκεμβρίου 2020: 303 άντρες μαθητές απήχθησαν από το Κυβερνητικό Δημοτικό Σχολείο Επιστημών, Kankara, Πολιτεία Κατσίνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μια εβδομάδα αργότερα.
 • 19 Δεκεμβρίου 2020: 80 μαθητές ελήφθησαν από ένα σχολείο Ισλαμιγιά στην πόλη Μαχούτα, στην Πολιτεία Κατσίνα. Η αστυνομία και η κοινοτική ομάδα αυτοάμυνας απελευθέρωσε γρήγορα αυτούς τους μαθητές από τους απαγωγείς τους.
 • 17 Φεβρουαρίου 2021: 42 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 27 φοιτητών, απήχθησαν από το Κυβερνητικό Επιστημονικό Κολλέγιο, στην Καγκάρα, στην Πολιτεία του Νίγηρα, ενώ ένας μαθητής σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
 • 26 Φεβρουαρίου 2021: Περίπου 317 μαθήτριες απήχθησαν από το Κυβερνητικό Γυμνάσιο Επιστημών Κοριτσιών, Τζανγκέμπε, Πολιτεία Ζαμφάρα.
 • 11 Μαρτίου 2021: 39 μαθητές απήχθησαν από το Ομοσπονδιακό Κολλέγιο Μηχανοποίησης Δασών, Αφάκα, Πολιτεία Καντούνα.
 • 13 Μαρτίου 2021: Υπήρξε απόπειρα επίθεσης στο τουρκικό διεθνές γυμνάσιο, Rigachikun, στην πολιτεία Kaduna, αλλά τα σχέδιά τους ματαιώθηκαν λόγω πληροφορίας που έλαβε ο στρατός της Νιγηρίας. Την ίδια μέρα, ο νιγηριανός στρατός διέσωσε επίσης 180 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 172 μαθητών από την Ομοσπονδιακή Σχολή Μηχανοποίησης Δασών στην Afaka, στην πολιτεία Kaduna. Μια συνδυασμένη προσπάθεια του νιγηριανού στρατού, της αστυνομίας και των εθελοντών απέτρεψε επίσης την επίθεση στο Κυβερνητικό Δημοτικό Σχολείο Επιστημών, Ikara στην πολιτεία Kaduna.
 • 15 Μαρτίου 2021: 3 δάσκαλοι αρπάχτηκαν από το Δημοτικό Σχολείο UBE στο Rama, Birnin Gwari, στην Πολιτεία Kaduna.
 • 20 Απριλίου 2021: Τουλάχιστον 20 φοιτητές και 3 υπάλληλοι απήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Greenfield, στην Πολιτεία Kaduna. Οι απαγωγείς τους σκότωσαν πέντε από τους μαθητές ενώ οι άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι τον Μάιο.
 • 29 Απριλίου 2021: Περίπου 4 μαθητές απήχθησαν από το King's School, Gana Ropp, Barkin Ladi, στο Plateau State. Τρεις από αυτούς δραπέτευσαν αργότερα από τους απαγωγείς τους.
 • 30 Μαΐου 2021: Περίπου 136 μαθητές και αρκετοί δάσκαλοι απήχθησαν από το ισλαμικό σχολείο Salihu Tanko στην Tegina της Πολιτείας του Νίγηρα. Ένας από αυτούς πέθανε στην αιχμαλωσία και οι άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι τον Αύγουστο.
 • 11 Ιουνίου 2021: 8 φοιτητές και ορισμένοι καθηγητές απήχθησαν στο Nuhu Bamali Polytechnic, Zaria, στην πολιτεία Kaduna.
 • 17 Ιουνίου 2021: Τουλάχιστον 100 μαθητές και πέντε δάσκαλοι απήχθησαν από το Federal Government Girls College, Birnin Yauri, Kebbi State
 • 5 Ιουλίου 2021: Πάνω από 120 μαθητές απήχθησαν από το Bethel Baptist High School, Damishi στην πολιτεία Kaduna
 • 16 Αυγούστου 2021: Περίπου 15 μαθητές απήχθησαν από το Κολλέγιο Γεωργίας και Υγείας των Ζώων στο Bakura, στην πολιτεία Zamfara
 • 18 Αυγούστου 2021: Εννέα μαθητές απήχθησαν καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από το σχολείο Islamiyya στο Sakkai, στην πολιτεία Katsina.
 • 1 Σεπτεμβρίου 2021: Περίπου 73 μαθητές απήχθησαν από το ημερήσιο δημοτικό σχολείο στην Kaya, στην πολιτεία Zamfara (Egobiambu, 2021· Ojelu, 2021· Verjee and Kwaja, 2021· Yusuf, 2021).

Το θέμα των απαγωγών μαθητών είναι ευρέως διαδεδομένο σε όλη τη χώρα και αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη στην κρίση απαγωγής για λύτρα της χώρας, με αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι ένα πρόβλημα γιατί θέτει σε κίνδυνο την εκπαίδευση των μαθητών σε μια χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά εξωσχολικών παιδιών και ποσοστά εγκατάλειψης, ιδίως κοριτσιών. Επιπλέον, η Νιγηρία κινδυνεύει να δημιουργήσει μια «χαμένη γενιά» παιδιών σχολικής ηλικίας που χάνουν την εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, τις μελλοντικές ευκαιρίες να ευδοκιμήσουν και να διώξουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους από τη φτώχεια.

Ο αντίκτυπος των απαγωγών σχολείων είναι πολύπλευρος και οδηγεί σε συναισθηματικό και ψυχολογικό τραύμα τόσο για τους γονείς όσο και για τους μαθητές των απαχθέντων, στην οικονομική παρακμή λόγω της αυξημένης ανασφάλειας, που αναιρεί τις ξένες επενδύσεις και στην πολιτική αστάθεια επειδή οι απαγωγείς κάνουν το κράτος ακυβέρνητο και προσελκύουν διαβόητο διεθνή προσοχή. Επομένως, αυτό το πρόβλημα χρειάζεται μια προσέγγιση πολλών ενδιαφερομένων που θα καθοδηγείται από τους νέους και τις δυνάμεις ασφαλείας για να το λύσουν στην αρχή.

Σκοπός Έργου

Τα Ενίσχυση της συνεργασίας νέων, κοινοτικών παραγόντων και δυνάμεων ασφαλείας για τον μετριασμό των απαγωγών σχολείων υπάρχει για να αντιμετωπίσει το υψηλό κύμα απαγωγών μαθητών τον τελευταίο καιρό. Το έργο μας επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ της αστυνομίας και των νέων για τον μετριασμό των περιστατικών απαγωγών σχολείων. Υπήρξε χάσμα και κατάρρευση εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων και των δυνάμεων ασφαλείας, ειδικά της αστυνομίας, όπως φάνηκε κατά τις διαδηλώσεις #EndSARS κατά της αστυνομικής βίας τον Οκτώβριο του 2020. Οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία των νέων έληξαν βάναυσα με τη σφαγή του Λέκκι τον Οκτώβριο 20 2020 όταν η αστυνομία και ο στρατός άνοιξαν πυρ εναντίον ανυπεράσπιστων νεαρών διαδηλωτών.

Το καινοτόμο έργο μας υπό την ηγεσία των νέων θα επικεντρωθεί στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ αυτών των ομάδων για να μετατρέψει τις αντίπαλες σχέσεις τους σε συνεργατικές που θα μετριάσουν τις απαγωγές σχολείων. Σκοπός του έργου είναι να φέρει τη νεολαία, τους φορείς της κοινότητας και τις δυνάμεις ασφαλείας να συνεργαστούν για τον μετριασμό του ζητήματος της απαγωγής σχολείων για λύτρα. Αυτή η αρνητική τάση απαιτεί μια συλλογική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ασφάλειας των νέων στο σχολείο και την υπεράσπιση του δικαιώματός τους να μαθαίνουν σε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των νέων, των κοινοτικών παραγόντων και των δυνάμεων ασφαλείας για τον μετριασμό των απαγωγών σχολείων. Οι στόχοι είναι:

 1. Ενίσχυση της ικανότητας των νέων, των κοινοτικών παραγόντων και των δυνάμεων ασφαλείας να μετριάσουν τις απαγωγές σχολείων.
 2. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της νεολαίας, των παραγόντων της κοινότητας και των δυνάμεων ασφαλείας μέσω πλατφορμών διαλόγου για τον μετριασμό των απαγωγών σχολείων.

Μεθοδολογία Έρευνας

Για την ενίσχυση της συνεργασίας των νέων, των κοινοτικών παραγόντων και των δυνάμεων ασφαλείας για τον μετριασμό των απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία, World Beyond war Η ομάδα της Νιγηρίας αποφάσισε να διεξαγάγει μια διαδικτυακή έρευνα για να αποκτήσει την αντίληψη του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της απαγωγής σχολείων και τις συστάσεις του για τη μελλοντική πορεία προς την ασφάλεια των σχολείων για τους μαθητές.

Ένα διαδικτυακό κλειστό ποσοτικό δομημένο ερωτηματολόγιο 14 στοιχείων σχεδιάστηκε και διατέθηκε στους συμμετέχοντες μέσω ενός προτύπου φόρμας Google. Προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο δόθηκαν στους συμμετέχοντες στην εισαγωγική ενότητα του ερωτηματολογίου. Τα προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email έγιναν προαιρετικά για να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες ήταν εμπιστευτικές και ότι είναι ελεύθεροι να εξαιρεθούν από το να αισθάνονται ευαίσθητες πληροφορίες που ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους.

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος Google κυκλοφόρησε στους συμμετέχοντες μέσω διαφόρων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το WhatsApp των μελών της ομάδας της WBW της Νιγηρίας. Δεν υπήρχε ηλικία, φύλο ή πληθυσμός στόχος για τη μελέτη, καθώς την αφήσαμε ανοιχτή για όλους, επειδή η απαγωγή από το σχολείο αποτελεί απειλή για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Στο τέλος της περιόδου συλλογής δεδομένων, ελήφθησαν 128 απαντήσεις από άτομα σε διάφορες γεωπολιτικές ζώνες της χώρας.

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου εστιάζει στην αναζήτηση απαντήσεων στα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου. Ακολούθησαν ερωτήσεις σχετικά με το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων, την κατάσταση διαμονής τους και εάν ζουν σε πολιτείες που επηρεάζονται από απαγωγές στο σχολείο. Από τους 128 συμμετέχοντες, το 51.6% ήταν μεταξύ 15 και 35 ετών. 40.6% μεταξύ 36 και 55. ενώ το 7.8% ήταν 56 ετών και άνω.

Επιπλέον, από τους 128 ερωτηθέντες, το 39.1% ανέφερε ότι ζει σε πολιτείες που επηρεάζονται από απαγωγές σχολείων. Το 52.3% απάντησε αρνητικά, ενώ το 8.6% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν το κράτος διαμονής του είναι μεταξύ των κρατών που επηρεάζονται από ζητήματα σχολικής απαγωγής:

Αποτελέσματα έρευνας

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευρήματα από την ηλεκτρονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με 128 ερωτηθέντες από διάφορες περιοχές της χώρας:

Αιτίες απαγωγής σχολείου στη Νιγηρία

Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί πάνω από 10 περιπτώσεις μαζικών απαγωγών μαθητών ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας. Έρευνες που διεξήχθησαν από μελετητές σε διάφορους τομείς δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα για απαγωγή που κυμαίνονται από κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς έως πολιτιστικούς και τελετουργικούς σκοπούς, με καθέναν από αυτούς τους παράγοντες κυρίως συνυφασμένους. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι παράγοντες όπως η ανεργία, η άθλια φτώχεια, ο θρησκευτικός εξτρεμισμός, η παρουσία ακυβέρνητων χώρων και η αυξανόμενη ανασφάλεια είναι οι κύριες αιτίες απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία. Το XNUMX% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η συγκέντρωση κεφαλαίων για τρομοκρατικές επιχειρήσεις ήταν μια από τις κύριες αιτίες για την πρόσφατη έξαρση των απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία.

Ομοίως, το 27.3% τόνισε ότι η ανεργία είναι μια άλλη αιτία απαγωγής σχολείων στη Νιγηρία. Ομοίως, το 19.5% δήλωσε ότι η φτώχεια αντιπροσωπεύει μια άλλη αιτία φτώχειας. Επιπλέον, το 14.8% ανέδειξε την παρουσία ακυβέρνητων χώρων.

Επιπτώσεις της απαγωγής σχολείων και του κλεισίματος σχολείων στην εκπαίδευση στη Νιγηρία

Η σημασία της εκπαίδευσης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως η Νιγηρία δεν μπορεί να υπερτονιστεί. Ωστόσο, η ποιοτική εκπαίδευση έχει σε πολλές περιπτώσεις απειληθεί και υπονομευτεί από την απειλή της απαγωγής. Η πράξη που προήλθε από την περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα της χώρας, δυστυχώς, γρήγορα έγινε η δουλειά της ημέρας σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας. Πολλές ανησυχίες έχουν προκύψει πρόσφατα σχετικά με τον αντίκτυπο της απαγωγής σχολείων στη Νιγηρία. Αυτό κυμαίνεται από την ανησυχία των γονιών για την ανασφάλεια, μέχρι τους νέους που παρασύρονται στην «επικερδή» επιχείρηση της απαγωγής, με αποτέλεσμα να μείνουν σκόπιμα μακριά από τα σχολεία.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις της έρευνας που διεξήχθη καθώς το 33.3% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η απαγωγή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ενδιαφέροντος των μαθητών για την εκπαίδευση, επίσης, ένα άλλο 33.3% των απαντήσεων συμφωνεί με τον αντίκτυπό της στην κακή ποιότητα της εκπαίδευσης. Συχνά, όταν συμβαίνουν απαγωγές στα σχολεία, οι μαθητές είτε στέλνονται στο σπίτι είτε αποσύρονται από τους γονείς τους και σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις τα σχολεία παραμένουν κλειστά για μήνες.

Ο πιο καταστροφικός αντίκτυπος που έχει είναι όταν οι μαθητές είναι αδρανείς, τείνουν να παρασυρθούν στην πράξη της απαγωγής. Οι δράστες τους δελεάζουν με τέτοιο τρόπο που τους παρουσιάζουν την «επιχείρηση» ως προσοδοφόρα. Είναι προφανές από την αύξηση του αριθμού των νέων που εμπλέκονται σε απαγωγές σχολείων στη Νιγηρία. Άλλες επιπτώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ψυχολογικό τραύμα, μύηση στη λατρεία, να είσαι εργαλείο στα χέρια ορισμένων ελίτ ως τραμπούκοι, μισθοφόροι για ορισμένους πολιτικούς, εισαγωγή σε διάφορες μορφές κοινωνικών κακών όπως η κατάχρηση ναρκωτικών, ο ομαδικός βιασμός κ.λπ.

Προτάσεις πολιτικής

Η Νιγηρία γίνεται σε μεγάλο βαθμό ανασφαλής, ώστε πουθενά δεν είναι πλέον ασφαλές. Είτε πρόκειται για το σχολείο, την εκκλησία, ή ακόμα και την ιδιωτική κατοικία, οι πολίτες κινδυνεύουν συνεχώς να πέσουν θύματα απαγωγής. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες ήταν της γνώμης ότι η τρέχουσα έξαρση των απαγωγών σχολείων έχει καταστήσει δύσκολο για τους γονείς και τους κηδεμόνες στην πληγείσα περιοχή να συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά/τους θαλάμους τους στο σχολείο φοβούμενοι μήπως απαχθούν. Αρκετές συστάσεις δόθηκαν από αυτούς τους ερωτηθέντες για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αιτιών της απαγωγής καθώς και στην προσφορά λύσεων για τη μείωση τέτοιων πρακτικών στη Νιγηρία. Αυτές οι συστάσεις έδωσαν εντολή τόσο στους νέους, στους κοινοτικούς παράγοντες, στις υπηρεσίες ασφαλείας, όσο και στην κυβέρνηση της Νιγηρίας σχετικά με τα διάφορα μέτρα που μπορούν να λάβουν για την καταπολέμηση της απαγωγής σχολείων:

1. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα των νέων να εργαστούν για τη μείωση των απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία:

Οι νέοι αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και ως εκ τούτου, πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη χώρα. Λόγω της επικράτησης των απαγωγών σχολείων σε διάφορα μέρη της χώρας και με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στη δημογραφική ομάδα των νέων, πρέπει να συμμετάσχουν πλήρως στην προσφορά λύσεων για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Σύμφωνα με αυτό, το 56.3% προτείνει την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια στα σχολεία και περισσότερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ευαισθητοποίησης των νέων. Ομοίως, το 21.1% προτείνει τη δημιουργία κοινοτικής αστυνομίας ειδικά σε περιοχές επιρρεπείς σε αυτές τις επιθέσεις. Με παρόμοιο τρόπο, το 17.2 τοις εκατό συνέστησε την εφαρμογή προγραμμάτων καθοδήγησης στα σχολεία. Επιπλέον, το 5.4% τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ομάδας καθοδήγησης και έγκαιρης ανταπόκρισης.

2. Υπάρχει η ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της νιγηριανής κυβέρνησης, των νέων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των δυνάμεων ασφαλείας για τη μείωση των ζητημάτων απαγωγής σχολείων στη Νιγηρία:

Προκειμένου να οικοδομηθεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της νιγηριανής κυβέρνησης, των νέων, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των δυνάμεων ασφαλείας για τη μείωση των ζητημάτων απαγωγής σχολείων στη χώρα, το 33.6% πρότεινε τη σύσταση τοπικών ομάδων για τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων. Με παρόμοιο τρόπο, το 28.1% συνέστησε την κοινοτική αστυνόμευση που αποτελείται από διάφορους ενδιαφερόμενους και τους εκπαιδεύει για το πώς να ανταποκρίνονται σε αυτά τα ζητήματα. Ένα άλλο 17.2% τάχθηκε υπέρ του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων. Άλλες συστάσεις περιλαμβάνουν τη διασφάλιση λογοδοσίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

3. Υπάρχει ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων και των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας στη Νιγηρία:

Οι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ιδιαίτερα των δυνάμεων ασφαλείας. Ως εκ τούτου, συνέστησαν διάφορες στρατηγικές οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση δημιουργικής τέχνης, την εκπαίδευση των νέων σχετικά με το ρόλο των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας, την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με την ηθική της εμπιστοσύνης, καθώς και την οικοδόμηση μιας κοινότητας γύρω από δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

4. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας πρέπει να εξουσιοδοτηθούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις απαγωγές στη Νιγηρία:

Η νιγηριανή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τις διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας παρέχοντάς τους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και πόρους που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους απαγωγείς. Το 47% των ερωτηθέντων πρότεινε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχει βελτιωμένη χρήση της τεχνολογίας στις δραστηριότητές τους. Στο ίδιο πνεύμα, το 24.2 % τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Ομοίως, το 18% δήλωσε ότι προτείνεται ότι υπάρχει ανάγκη οικοδόμησης συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας. Άλλες συστάσεις περιελάμβαναν την παροχή εξελιγμένων πυρομαχικών για τις δυνάμεις ασφαλείας. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στις διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας για να τους παρακινήσει καλύτερα να κάνουν τη δουλειά τους.

5. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να βελτιώσει την ασφάλεια των σχολείων και να διασφαλίσει ότι είναι ασφαλή για τους μαθητές και τους δασκάλους;

Η ανεργία και η φτώχεια έχουν αναγνωριστεί ως μερικές από τις αιτίες των απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία. Το 38.3% των ερωτηθέντων πρότεινε ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρέχει βιώσιμη απασχόληση και κοινωνική ευημερία στους πολίτες της. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν επίσης την απώλεια ηθικών αξιών μεταξύ των πολιτών και έτσι το 24.2% από αυτούς υποστήριξαν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ηγετών της θρησκείας, του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού κόσμου για την ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία ευαισθητοποίησης. Το 18.8% των ερωτηθέντων σημείωσε επίσης ότι οι απαγωγές σχολείων στη Νιγηρία γίνονται πολύ ανεξέλεγκτες λόγω της παρουσίας τόσων ακυβέρνητων χώρων, επομένως η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για την προστασία τέτοιων χώρων.

Συμπέρασμα

Οι απαγωγές σχολείων αυξάνονται στη Νιγηρία και κυριαρχούν ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Παράγοντες όπως η φτώχεια, η ανεργία, η θρησκεία, η ανασφάλεια και η παρουσία ακυβέρνητων χώρων προσδιορίστηκαν ως μερικές από τις αιτίες των απαγωγών σχολείων στη Νιγηρία. Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια στη χώρα, η έξαρση των απαγωγών σχολείων στη χώρα οδήγησε σε μειωμένη εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νιγηρίας, γεγονός που αύξησε περαιτέρω τον αριθμό των μαθητών εκτός σχολείου. Επομένως, είναι απαραίτητο όλα τα χέρια να βρίσκονται στο κατάστρωμα για να αποτραπούν οι απαγωγές στο σχολείο. Οι νέοι, οι φορείς της κοινότητας και οι διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να συνεργαστούν για να προσφέρουν μόνιμες λύσεις για να σταματήσει αυτή η απειλή.

αναφορές

Egobiambu, E. 2021. From Chibok to Jangebe: A timeline of school kidnappings in Nigeria. Ανακτήθηκε στις 14/12/2021 από https://www.channelstv.com/2021/02/26/from-chibok-to- jangebe-a-timeline-of-school-kidnappings-in-nigeria/

Ekechukwu, PC και Osaat, SD 2021. Απαγωγή στη Νιγηρία: Μια κοινωνική απειλή για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την ανθρώπινη ύπαρξη και την ενότητα. Ανάπτυξη, 4(1), σσ.46-58.

Fage, KS & Alabi, DO (2017). Νιγηριανή κυβέρνηση και πολιτική. Abuja: Basfa Global Concept Ltd.

Inyang, DJ & Abraham, UE (2013). Το κοινωνικό πρόβλημα της απαγωγής και οι επιπτώσεις του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Νιγηρίας: Μια μελέτη της μητρόπολης Uyo. Mediterranean journal of social Sciences, 4(6), σσ.531-544.

Iwara, M. 2021. Πώς οι μαζικές απαγωγές μαθητών εμποδίζουν το μέλλον της Νιγηρίας. Ανακτήθηκε στις 13/12/2021 από https://www.usip.org/publications/2021/07/how-mass-kidnappings-students- hinder-nigerias-future

Ojelu, H. 2021. Χρονοδιάγραμμα απαγωγών στα σχολεία. Ανακτήθηκε στις 13/12/2021 από https://www.vanguardngr.com/2021/06/timeline-of-abductions-in-schools/amp/

Uzorma, PN & Nwanegbo-Ben, J. (2014). Προκλήσεις ομηρίας και απαγωγής στη Νοτιοανατολική Νιγηρία. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature. 2(6), σσ.131-142.

Verjee, A. and Kwaja, CM 2021. Μια επιδημία απαγωγών: Ερμηνεύοντας τις απαγωγές σχολείων και την ανασφάλεια στη Νιγηρία. African Studies Quarterly, 20(3), σσ.87-105.

Yusuf, K. 2021. Χρονοδιάγραμμα: Επτά χρόνια μετά το Chibok, η μαζική απαγωγή μαθητών γίνεται κανόνας στη Νιγηρία. Ανακτήθηκε στις 15/12/2021 από https://www.premiumtimesng.com/news/top- news/469110-timeline-seven-years-after-chibok-mass-kidnapping-of-students-becoming- norm-in- νιγηρία.html

Ibrahim, B. and Mukhtar, JI, 2017. Μια ανάλυση των αιτιών και των συνεπειών της απαγωγής στη Νιγηρία. African Research Review, 11(4), σσ.134-143.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Σχετικά άρθρα

Η Θεωρία της Αλλαγής μας

Πώς να τερματίσετε τον πόλεμο

Κίνηση για την πρόκληση της ειρήνης
Αντιπολεμικά γεγονότα
Βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε

Οι μικροί δωρητές μας συνεχίζουν

Εάν επιλέξετε να κάνετε μια επαναλαμβανόμενη συνεισφορά τουλάχιστον 15 $ το μήνα, μπορείτε να επιλέξετε ένα ευχαριστήριο δώρο. Ευχαριστούμε τους επαναλαμβανόμενους δωρητές μας στον ιστότοπό μας.

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ξανασκεφτείτε α world beyond war
Κατάστημα WBW
Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα