Πείτε στο Κογκρέσο να εγκρίνει αυτήν τη νομοθεσία για την ειρήνη στην Ουκρανία

Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα