Μύθοι

Ο πόλεμος κερδίζει την υποστήριξη και την αποδοχή από την ευρέως διαδεδομένη πίστη σε ψευδείς πληροφορίες και τη συσσώρευση ψευδών πληροφοριών σε γενικά ψευδείς έννοιες ή μύθους για τον πόλεμο. Αυτό είναι καλά νέα, διότι σημαίνει ότι δεν είμαστε διακριτικά διαιρεμένοι από ιδεολογία ή κοσμοθεωρία. Αντίθετα, θα βρούμε πιο διαδεδομένη συμφωνία για τον πόλεμο εάν μπορούμε απλώς να επιτύχουμε ευρύτερη συνειδητοποίηση των ακριβών πληροφοριών. Έχουμε ομαδοποιήσει τους μύθους για τον πόλεμο στις ακόλουθες κατηγορίες:  
Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα