Παρακαλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να εφαρμόσουν το κράτος δικαίου στην Ουκρανία

Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα