Σενεγάλη για α World BEYOND War / Sénégal pour un monde sans guerre

Σχετικά με το κεφάλαιο μας / Notre

Το σενεγαλέζικο κεφάλαιο της WBW υπάρχει για να υποστηρίξει τους ακτιβιστές της ειρήνης σε όλες τις περιοχές της Σενεγάλης. Η «λαϊκή εξουσία» ως βασικό στοιχείο για την αλλαγή και την εγκαθίδρυση ενός κόσμου που θα ηγείται η ειρήνη και όχι ο πόλεμος και η βία είναι ο πυλώνας των ενεργειών και των δραστηριοτήτων μας. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε δεσμούς μεταξύ υφιστάμενων οργανώσεων, απομονωμένων ακτιβιστών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσουμε έναν διάλογο που υπάρχει ήδη, αλλά στερείται ενίσχυσης και προβολής. Μια ειδική θέση θα γίνει στη Σενεγαλέζικη για ένα World BEYOND War για τις γυναίκες και τους νέους των οποίων οι φωνές πρέπει να ακουστούν δεδομένου ότι αυτές οι ομάδες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και ενεργό μέρος του πληθυσμού της Σενεγάλης.

Το τμήμα sénégalaise de WBW υπάρχει από το soutenir les activistes de la paix dans toutes les régions du Sénégal. Το «pouvoir du peuple» en tant qu'élément central du changement και de l'établissement d'un monde dirigé par la paix plutôt que par la guerre et la βία est le pilier de nos actions et de nos activités. Nous avons l'intention de créer des liens entre les organisations existantes, les activistes isolés et les entités de la société civile afin de renforcer un dialogue qui existe déjà mais qui a toujours besoin de plus d'amplification. Une place particulière sera faite chez Η Sénégal pour un Monde AU-DELÀ de la guerre aux femmes et aux jeunes dont les voix doivent être entendues car ces groupes représentent une partie importante et active de la πληθυσμού sénégalaise.

Οι καμπάνιες μας / Nos campagnes

Το 2024, η κύρια εκστρατεία μας στοχεύει να κλείσει τις πολλές στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Τζιμπουτί.

Στρατιωτικές βάσεις:

– Αυξήστε τις εντάσεις. Η παρουσία τους είναι πρόκληση.
– Διευκόλυνση του πολέμου. Όλα είναι πάντα «έτοιμα για μάχη».
– Ενθάρρυνση του μιλιταρισμού. Δικαιολογούν στρατιωτική επέμβαση.
– Προκαλέστε την τρομοκρατία.
– Θέτει σε κίνδυνο τις χώρες υποδοχής.
– Υποστήριξη δικτατοριών, καταπιεστικών και αντιδημοκρατικών καθεστώτων.
– Προκαλέστε ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική ζημιά.
– Μπορεί να φιλοξενεί πυρηνικά όπλα.
– Ρυπαίνουν τρομερά.
– Κόστος υπέρογκα ποσά.
– Κατάληψη εδαφών αυτοχθόνων πληθυσμών.
– Προκαλούν οικονομικά προβλήματα στις χώρες υποδοχής.
– Είναι στρατεύματα που διαπράττουν εγκλήματα.

ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

Το 2024, notre principale campagne a pour objectif de faire fermer les nombreuses bases militaires qui se trouvent sur le territoire de Djibouti.

Les bases militaires :

– Αυξήστε τις εντάσεις. Leur présence est une πρόκληση.
– Facilitent la guerre. Tout est toujours “prêt pour le combat”.
– Encouragent le militarisme. Elles permettent de justifier des intervents militaires.
– Provoquent le terrorisme.
– Mettent en danger les pays hôtes.
– Soutiennent les dictatures, ainsi que les régimes répressifs et anti-démocratiques.
– Causent des dommages environnementaux ανεπανόρθωτα.
– Peuvent abriter des armes nucléaires.
– Ρύπανση τρομερή.
– Coûtent des sommes exorbitantes.
– Occupent les territores des Populations autochtones.
– Causent des problèmes économiques aux pays hôtes.
– Ce sont des troupes qui commettent des crimes.

FERMONS LES NOMBREUSES BASES MILITAIRES QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE DE DJIBOUTI DANS LA CORNE DE L'AFRIQUE!!!

Signez la pétition

Retirez vos troupes de Djibouti!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ / LES NOUVELLES DE NOTRE CHAPITRE

Forum National des Jeunes pour la Paix et la Sécurité au Sénégal / Εθνικό Φόρουμ Νέων για την Ειρήνη και την Ασφάλεια στη Σενεγάλη

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024, η Σενεγάλη για ένα World BEYOND War πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση του Εθνικού Φόρουμ Νέων για την Ειρήνη και την Ασφάλεια. #World BEYONDWar

Διαβάστε περισσότερα »

WEBINARS / WEBINAIRES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ / CONTACTEZ-NOUS

Έχετε ερωτήσεις; Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να στείλετε email απευθείας στο κεφάλαιο μας!

Avez-vous des ερωτήσεις; Remplissez ce formulaire pour communiquer directement avec nous.

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας του κεφαλαίου
Οι εκδηλώσεις μας
Συντονιστής Κεφαλαίου
Εξερευνήστε τα κεφάλαια του WBW
Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα