Η Γάζα και η Ουκρανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: Το πρόβλημα του ΝΑΤΟ

Μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα