(srpskohrvatski) KAKO IZGRADITI GLOBALNI SISTEM BEZBEDNOSTI: ALTERNATIVA RATU

Rezime knjige “ Globalni sistem sigurnosti: Alternativa ratu” pokreta Svet IZVAN rata

Ovde ćete naći rezime naše knjige “Globalni sistembezbednosti: Alternativa ratu” (AGSS), koji podrobno navodi  stubove rata koji moraju biti uklonjeni da bi se čitava gradjevina Sistema rata srušila. Navodi i temelje mira, koji se već postavljaju, na kojima ćemo izgraditi svet u kojem su svi bezbedni.  AGSS, takodje, pruža sveobuhvatan nacrt i plan akcije za okončanje svih ratova. Put ka okončanju rata i uspostavljanju Alternativnog globalnog sistema bezbednosti (AGSS) može se preći posredstvom triju širokih strategija: 1) demilitarizacijom bezbednosti; 2) nenasilnim upravljanjem sukobima, i 3) stvaranjem kulture mira. Te tri strategije su organizacione komponente našeg nacrta.

Ovaj rezime naše knjige je važna početna tačka za znatiželjne i one koji su posvećeni ukidanju rata. To je, takodje, neprocenjivi izvor za preporuke mera koje treba preduzeti, i za gradjansku akciju u prilog  miroljubivijeg sveta. Koncepti, strategije i rukovodeći principi koji su tu predstavljeni detaljnije su objašnjeni u samoj knjizi, koja se može kupiti u nekoliko formata (pdf, ebook, print) preko našeg websit-a:   www.worldbeyondwar.org/alternative

Purchase
Our Campaigns

How To End War

Online Courses
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
Upcoming Events
WBW Shop
Translate To Any Language