(Polskie) JAK ZBUDOWAĆ SYSTEM GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: ALTERNATYWA DLA WOJEN

Streszczona wersja książki wydanej przez Swiat PONAD Wojnami
(World BEYOND War)

Przedstawiamy streszczenie naszej książki „System globalnego bezpieczeństwa: Alternatywa dla wo- jen”(ang. Alternative Global Security System – AGSS), która w detalach określa filary wojny, które muszą zos- tać zdjęte aby cały gmach instytucji wojny mógł runąć, oraz fundamenty pokoju, już wybudowane, na których wzniesiemy świat w którym każdy będzie bezpieczny. AGSS oferuje również wszechstronny plan działania w kierunku zakończenia wojen. Na ścieżkę do zakończe- nia wojen i rozwinięcia Alternatywnego Globalnego Systemu Bezpieczeństwa, można wkroczyć poprzez trzy szeroko pojęte strategie:
1) Bezpieczeństwo demilitaryzacji,
2) Zarządzanie konfliktami bez przemocy, i
3) Stworzenie kultury pokoju,

Te trzy strategie są głównymi komponentami naszego planu.

Streszczenie naszej książki jest podstawowym punk- tem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych i zaan- gażowanych w likwidację wojen. To także nieocenione źródło politycznych wytycznych oraz akcji oddolnych, dla stworzenia bardziej pokojowego świata. Pomysły, strategie i zasady przedstawione tu są wytłumaczone w bardziej szczegółowy sposób w wersji pełnej naszej książki, która jest dostępna w dowolnych wersjach (PDF, ebook, druk) poprzez naszą stronę: www.worldbeyondwar.org/alternative.

Purchase
Our Campaigns

How To End War

Online Courses
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
Upcoming Events
WBW Shop
Translate To Any Language