(Polen) JAK ZBUDOWAĆ SYSTEM GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: ALTERNATYWA DLA WOJEN

Streszczona wersja książki wydanej przez Swiat PONAD Wojnami
(World BEYOND War)

Przedstawiamy streszczenie naszej książki „System globalnego bezpieczeństwa: Alternatywa dla wojen” (ang. Alternatives globales Sicherheitssystem - AGSS), która w detalach określa filary wojny, które muszą zos tać zdjęm , już wybudowane, na których wzniesiemy świat w którym każdy będzie bezpieczny. AGSS oferuje również wszechstronny plan działania w kierunku zakończenia wojen. Na ścieżkę do zakończe- nia wojen i rozwinięcia Alternatywnego Globalnego Systemu Bezpieczeństwa, można wkroczyć poprzez trzy szeroko pojęte strategie:
1) Bezpieczeństwo demilitaryzacji,
2) Zarządzanie konfliktami bez przemocy, i
3) Stworzenie kultury pokoju,

Te trzy strategie só głównymi komponentami naszego planu.

Streszczenie naszej książki jest podstawowym punk tem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych i zaanggażowanych w likwidację wojen. Um nieocenione źródło politycznych wytycznych oraz akcji oddolnych, dla stworzenia bardziej pokojowego świata zu nehmen. Pomysły, strategie i zasady przedstawione tu są wytłumaczone w bardziej szczegółowy sposób w wersji pełnej naszej książki, która jest dostępna w dowolnych wersjach (PDF, ebook, druk)

Kaufen Sie
Unsere Kampagnen

Wie man den Krieg beendet

Online-Kurse
Helfen Sie uns zu wachsen

Kleine Spender halten uns am Laufen

Wenn Sie sich für einen wiederkehrenden Beitrag von mindestens 15 USD pro Monat entscheiden, können Sie ein Dankeschön auswählen. Wir danken unseren wiederkehrenden Spendern auf unserer Website.

Dies ist Ihre Chance, a neu zu erfinden world beyond war
Kommende Veranstaltungen
WBW-Shop
In jede Sprache übersetzen