World BEYOND War: eine globale Bewegung, um alle Kriege zu beenden

(Polskie) JAK ZBUDOWAĆ SYSTEM GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: ALTERNATYWA DLA WOJEN

Streszczona wersja książki wydanej przez Swiat PONAD Wojnami
(World BEYOND War)

Przedstawiamy streszczenie naszej książki „System globalnego bezpieczeństwa: Alternatywa dla wojen” (ang. Alternatives globales Sicherheitssystem - AGSS), która w detalach określa filary wojny, które muszą zos tać zdjęm , już wybudowane, na których wzniesiemy świat w którym każdy będzie bezpieczny. AGSS oferuje również wszechstronny plan działania w kierunku zakończenia wojen. Na ścieżkę do zakończe- nia wojen i rozwinięcia Alternatywnego Globalnego Systemu Bezpieczeństwa, można wkroczyć poprzez trzy szeroko pojęte strategie:
1) Bezpieczeństwo demilitaryzacji,
2) Zarządzanie konfliktami bez przemocy, i
3) Stworzenie kultury pokoju,

Te trzy strategie só głównymi komponentami naszego planu.

Streszczenie naszej książki jest podstawowym punk tem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych i zaanggażowanych w likwidację wojen. Um nieocenione źródło politycznych wytycznych oraz akcji oddolnych, dla stworzenia bardziej pokojowego świata zu nehmen. Pomysły, strategie i zasady przedstawione tu są wytłumaczone w bardziej szczegółowy sposób w wersji pełnej naszej książki, która jest dostępna w dowolnych wersjach (PDF, ebook, druk)

Kauf

Suchen Sie in WorldBeyondWar.org

In jede Sprache übersetzen