(Norsk) HVORDAN BYGGE UND GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM: ET ALTERNATIV BIS KRIG

Et sammendrag av World BEYOND Warist bok
"Et globalt sikkerhetssystem: et alternativ til krig"

Ihr kommer et sammendrag av boken vår: „Et Globalt Sikkerhetssystem: et Alternativ til Krig, AGSS“, etwas, das ich für å få krigssystemets strukturer til å kollapse nale. Vi viser også til et allerede eksisterende grunnlag für fred og hvordan vi skal bygge en trygg verden für alle. AGSS gir også en omfat-tende og detaljert aksjonsplan für å avslutte all krig.

Veien til å avslutte all krig og etablere det Alternative Global sikkerhetsssystemet kan oppnås ved hjelp av tre brede strater: 1. avmilitariserende sikkerhet, 2. håndtere konflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur. Aksjonsplanen er organisert rundt disse tre strategiene.

Dette boksammendraget er en viktig start for de som er nysgjerrige på eller som har forpliktet seg til å bidra til å avskaffe krig. Det er også en uvurderlig ressurs für politiske råd og folkelige aksjoner für en fredelig-ere verdensorden. Begreper, strategier og veiledende prinsipper som introduseres her blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kan kjøpes i ulike format (pdf, e-bok, utskrift) gjennom vår nettside: https://worldbeyondwar.org/alternative.

Kaufen Sie

Suchen Sie in WorldBeyondWar.org

Melden Sie sich für Antiwar News & Action Emails an

In jede Sprache übersetzen