(Norsk) HVORDAN BYGGE UND GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM: ET ALTERNATIV BIS KRIG

Et sammendrag av World BEYOND Warist bok
"Et globalt sikkerhetssystem: et alternativ til krig"

Ihr kommer et sammendrag av boken vår: „Et Globalt Sikkerhetssystem: et Alternativ til Krig, AGSS“, etwas, das ich für å få krigssystemets strukturer til å kollapse nale. Vi viser også til et allerede eksisterende grunnlag für fred og hvordan vi skal bygge en trygg verden für alle. AGSS gir også en omfat-tende og detaljert aksjonsplan für å avslutte all krig.

Veien til å avslutte all krig og etablere det Alternative Global sikkerhetsssystemet kan oppnås ved hjelp av tre brede strater: 1. avmilitariserende sikkerhet, 2. håndtere konflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur. Aksjonsplanen er organisert rundt disse tre strategiene.

Dette boksammendraget er en viktig start for de som er nysgjerrige på eller som har forpliktet seg til å bidra til å avskaffe krig. Det er også en uvurderlig ressurs für politiske råd og folkelige aksjoner für en fredelig-ere verdensorden. Begreper, strategier og veiledende prinsipper som introduseres her blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kan kjøpes i ulike format (pdf, e-bok, utskrift) gjennom vår nettside: https://worldbeyondwar.org/alternative.

Kaufen Sie
Unsere Kampagnen

Wie man den Krieg beendet

Online-Kurse
Helfen Sie uns zu wachsen

Kleine Spender halten uns am Laufen

Wenn Sie sich für einen wiederkehrenden Beitrag von mindestens 15 USD pro Monat entscheiden, können Sie ein Dankeschön auswählen. Wir danken unseren wiederkehrenden Spendern auf unserer Website.

Dies ist Ihre Chance, a neu zu erfinden world beyond war
Kommende Veranstaltungen
WBW-Shop
In jede Sprache übersetzen