Des Nouvelles de la Campagne: « Retirez Vos Troupes de Djibouti »

ENGELSK ER NEDENFOR.

By Marion Transetti, World BEYOND War, Juni 9, 2024

Lancée il ya quelques mois, la campagne demandant la fermeture des bases militaires étrangères à Djibouti bat son plein.

Les grandes lignes de ladite campagne sont détaillées ici dans notre pétition que nous vous invitons à signer et partager largement :

Petition Djibouti (en français)

Mais, pour en savoir encore plus sur ce tout petit pays qui attire les convoitises de nombreuses puissances, nous vous invitons à visionner l'excellent program de Johhny Harris sur YouTube:

Johnny Harris parle de Djibouti

Récement, ayant atteint une première étape d'environ 2000 underskrifter pour cette campagne, nous avons procédé à une première livraison auprès des autorités des gouvernements concernés.

Pour ce faire, nous avons constitué une équipe de « Messagers de la Paix » qui se sont rendus dans les ambassades des multiples pays dont les troupes sont stationnées à Djibouti, à savoir :

 • Den Frankrig
 • Spanien
 • Tyskland
 • Forenede Stater
 • Kina
 • Italien
 • Japan
 • Saudi Arabien

Les 29 et 30 Mai, nous avons donc toutes et tous simultanément fait passer notre message auprès des ambassades de ces pays à Toronto, Dakar, Ottawa, Paris, Yaoundé, Montréal, Londres, Banjul, Berlin et Helsinki !

Les choses se sont très bien déroulées dans l'ensemle à l'exception des Ambassades des États-Unis qui ont toutes systematisk refusé de réceptionner notre petition (mais soyez sans craintes, ils recevront tout de même le message... nous avons posté les enveloppes!!!!).

Voici un aperçu de cette action med Michèle à Paris.

Vous pourrez retrouver l'ensemble des messagers de la Paix et leurs actions (et interactions musclées avec les agents de sécurité des ambassades américaines) dans un bref montage qui sera diffusé lors de la Fredsbølge qui se déroulera les 22 et 23 juin prochains.

Ne manquez pas ça et inscrivez-vous dès maintenant à la Peace Wave en kliquant ici: Fredsbølge

De notre côté, nous poursuivons notre campagne vers son prochain objectif : 5000 underskrifter !!!! Avons-nous la vôtre ?

Si, par ailleurs, vous souhaitez vous aussi devenir « Messager de la Paix », écrivez-nous à senegalwbw@gmail.com.

D'ici là, portez-vous bien et continuz de cultiver la Paix en vous, autour de vous, et partout dans le monde!

 

Nyheder fra kampagnen "Få dine tropper ud af Djibouti".

Kampagnen, der blev lanceret for et par måneder siden, og opfordrer til lukning af udenlandske militærbaser i Djibouti, er i fuld gang.

De store linjer i denne kampagne er beskrevet her i vores andragende, som vi inviterer dig til at underskrive og dele bredt:

Andragende Djibouti (på engelsk)

Men for at finde ud af endnu mere om dette lille land, der tiltrækker mange magters begærlighed, inviterer vi dig til at se det fremragende Johhny Harris-program på YouTube:

Johnny Harris taler om Djibouti

For nylig har nået en første fase på ca 2000 underskrifter for denne kampagne gik vi videre til en første levering til myndighederne i de berørte regeringer.

For at gøre dette sammensatte vi et hold af "Fredens budbringere", som besøgte ambassaderne i de mange lande, hvis tropper er stationeret i Djibouti, nemlig:

 • Fransk vin
 • Spanien
 • Tyskland
 • Forenede Stater
 • Kina
 • Italien
 • Japan
 • Saudi Arabien

Den 29. og 30. maj tog vi samtidig vores besked til disse landes ambassader i Toronto, Dakar, Ottawa, Paris, Yaoundé, Montreal, London, Banjul, Berlin og Helsinki!

Alt gik meget godt, med undtagelse af de amerikanske ambassader, som systematisk nægtede at modtage vores andragende (men bare rolig, de får beskeden alligevel... vi har sendt konvolutterne!!!!).

Her er et glimt af handlingen med Michèle i Paris.

Du vil være i stand til at se alle Fredens Budbringere og deres handlinger (og muskuløse interaktioner med amerikanske ambassadesikkerhedsvagter) i en kort montage, der vil blive udsendt under Fredsbølge den 22. og 23. juni.

Gå ikke glip af det, og tilmeld dig nu til Fredsbølgen ved at klikke her: Fredsbølge

For vores vedkommende fortsætter vi vores kampagne mod vores næste mål: 5,000 underskrifter !!!! Har vi din?

Hvis du også gerne vil blive en "Fredsbudbringer", så skriv til os på senegalwbw@gmail.com.

Indtil da, hav det godt, og fortsæt med at dyrke fred i dig selv, omkring dig og i hele verden!

One Response

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Relaterede artikler

Vores teori om forandring

Hvordan man afslutter krig

2024 War Abolisher Awards
Antikrigsbegivenheder
Hjælp os med at vokse

Små donorer holder os i gang

Hvis du vælger at give et tilbagevendende bidrag på mindst $15 om måneden, kan du vælge en takkegave. Vi takker vores tilbagevendende donorer på vores hjemmeside.

Dette er din chance for at genskabe en world beyond war
WBW butik
Oversæt til ethvert sprog