Un Ministerio Para la Paz en Colombia

Gabriele Aguirre, World BEYOND WarNovembar 16, 2023

Cómo parte de un trabajo de investigación de un conjunto de expertos en construcción de Paz y la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras para la Paz (GAMIP), presentó el pasado jueves 9 de novembre un documento para proponer un proyecto de ley ante el Congreso de la República de Colombia, para la creación de un Ministerio de Paz.

La Audiencia Pública inicia con la u ekipu - Alicia Cabezudo, koordinatorska karta, a américa Latina y el caribe de Gamip, Quien destacó que este trabajo se estuvo realizado durante 1 año, bajo el interés e estudiar laicencia de otras infraestructuras de paz el el mundo, con el objetivo de aportar herramientas para la creación de este Ministerio de Paz en Colombia.

Durante el desarrollo del evento participaron diferentes expertos, en el área quienes hablaron de los hallazgos obtenidos durante la investigación y dieron aportes importantes, sobre el funcionamiento de este Ministerio en Colombia. La actividad contó también con las intervenciones de varios senadores y representantes quienes se sumaron de manera activa para que este proyecto sea discutido en el congreso.

World BEYOND War, cómo organización que se opone a la guerra y trabaja en la construcción de una cultura de Paz, también se ha sumado a la declaración de GAMIP que promueve y respalda la creación de este Ministerio de Paz. En el acto se hizo presente el organizador para América Latina de WBW, Gabriel Aguirre, para transmitir su saludo a los presentes y nuestro deseo e interés de acompañar esta gran iniciativa, para la consecución de una paz con justicia social en Colombi.

 

Ministarstvo za mir u Kolumbiji
Gabriel Aguirre, World BEYOND WarNovembar 16, 2023

Kao dio istraživačkog rada grupe stručnjaka za izgradnju mira i Globalnog saveza za ministarstva i infrastrukturu za mir (GAMIP), predstavila je prošlog četvrtka, 9. novembra, dokument kojim se pred Kongresom Republike Kolumbije predlaže prijedlog zakona za stvaranje Ministarstva za mir.

Javna rasprava je započela učešćem Alicie Cabezudo, generalne koordinatorke Latinskoameričkog i Karipskog ogranka GAMIP-a, koja je istakla da se ovaj posao izvodi godinu dana, sa interesom proučavanja iskustava drugih mirovnih infrastruktura u svijetu. , s ciljem obezbjeđivanja alata za stvaranje ovog Ministarstva mira u Kolumbiji.

U pripremi događaja učestvovali su različiti stručnjaci iz ove oblasti, koji su govorili o nalazima dobijenim tokom istrage i dali značajan doprinos o funkcionisanju ovog ministarstva u Kolumbiji. Aktivnost je uključivala i intervencije nekoliko senatora i predstavnika koji su se aktivno uključili tako da se o ovom projektu raspravljalo na kongresu.

World BEYOND War, kao organizacija koja se protivi ratu i radi na izgradnji kulture mira, pridružila se i GAMIP deklaraciji koja promoviše i podržava stvaranje ovog Ministarstva mira. Organizator WBW-a za Latinsku Ameriku, Gabriel Aguirre, bio je prisutan na događaju kako bi prenio svoje pozdrave prisutnima i našu želju i interes da pratimo ovu veliku inicijativu, za postizanje mira sa socijalnom pravdom u Kolumbiji.

 

2 Responses

  1. Odlične vijesti! Da li to znači da je Kolumbija sada pred osnivanjem Ministarstva za mir? Da li je moguće pročitati jednogodišnju studiju koju je sprovela Globalna alijansa za ministarstva i infrastrukturu za mir (GAMIP)? Srdačan pozdrav iz Norveške, prve zemlje na svijetu koja je osnovala Ministarstvo za životnu sredinu – 1974. godine.
    Godine 2018. WILPF-Norveška/Bergen je sarađivao sa pripravnicom, masterom za mirovne studije Leom Dupouy, koja je napisala studiju zasnovanu između ostalih na intervjuu sa Johanom Galtungom, norveškim velikim starcem mirovnih studija. Studija se zove “Da bismo dali sjedalo miru”. Možete ga pronaći ovdje: https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/05/To_give_Peace_a_Seat_190429_Lea-Dupouy.pdf
    Takođe smo uspostavili mirovnog ministra u senci – sa različitim ljudima koji su pozvani da budu 'Ministar mira meseca' koji pišu kolumnu. Ovdje možete pronaći neke na engleskom – za avgust i septembar '23: https://www.ikff.no/fredsministerens-hjorne/

  2. Odlične vijesti! Znači li to da će Kolumbija sada uspostaviti Ministarstvo za mir? Da li je moguće pročitati jednogodišnju studiju koju je sprovela Globalna alijansa za ministarstva i infrastrukturu za mir (GAMIP)? Srdačan pozdrav iz Norveške, prve zemlje na svijetu koja je osnovala Ministarstvo za životnu sredinu – 1974. Godine 2018. WILPF-Norveška/Bergen je sarađivao sa pripravnicom, masterom mirovnih studija Leom Dupouy, koja je napisala studiju zasnovanu između ostalih na intervjuu sa Johanom Galtungom, norveškim velikim starcem iz studija mira. Studija se zove “Da bismo dali sjedalo miru”. Možete ga pronaći ovdje: https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/05/To_give_Peace_a_Seat_190429_Lea-Dupouy.pdf Takođe smo uspostavili mirovnog ministra u senci – sa različitim ljudima koji su pozvani da budu 'Ministar mira meseca' koji pišu kolumnu. Ovdje možete pronaći neke na engleskom – za avgust i septembar '23: https://www.ikff.no/fredsministerens-hjorne/

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Vezani članci

Naša teorija promjene

Kako okončati rat

WBW filmski festival 2024
Antiwar Events
Pomozite nam da rastemo

Mali donatori nas vode dalje

Ako odaberete da dajete stalni doprinos od najmanje 15 USD mjesečno, možete odabrati poklon zahvale. Zahvaljujemo se našim stalnim donatorima na našoj web stranici.

Ovo je vaša prilika da ponovo zamislite a world beyond war
WBW Shop
Prevedi na bilo koji jezik