Zaustavite trgovinu oružjem

Treba blokirati isporuke oružja, zatvoriti sajmove oružja, protestirati protiv krvnog profita, a ratni posao učiniti sramotnim i neuglednim. World BEYOND War radi na protestu, ometanju i smanjenju trgovine oružjem.

World BEYOND War član je War Industry Resisters Network, i radi sa organizacijama i koalicijama širom svijeta na ovoj kampanji, uključujući Grupe protiv sajmova oružja (koje smo suosnivali), CODE PINK, i mnogi drugi.

Na slici: Rachel Small, World BEYOND War Kanada Organizator. Foto: the Hamilton Gledalac.

U 2023 protestovao je CANSEC.

2022. dali smo nagrada za ukidanje rata italijanskim pristaništima za blokiranje pošiljki oružja.

2022. godine organizovali smo, sa Grupe protiv sajmova oružja i druge organizacije, globalni protest Lockheed Martina.

U 2022 protestovao je CANSEC.

u 2021 našu godišnju konferenciju fokusiran na suprotstavljene sajmove oružja.

Najnovije vijesti o nastojanjima da se okonča trgovina oružjem:

slike:

Prevedi na bilo koji jezik