Rachel Small, Kanada Organizator

Rachel Small je organizator za Kanadu World BEYOND War. Sjedište joj je u Torontu, Kanada, na teritoriji autohtonih naroda Dish with One Spoon i Ugovor 13. Rachel je organizator zajednice. Organizirala se u okviru lokalnih i međunarodnih pokreta socijalne/ekološke pravde više od jedne decenije, s posebnim fokusom na rad u solidarnosti sa zajednicama oštećenim projektima kanadske rudarske industrije u Latinskoj Americi. Također je radila na kampanjama i mobilizacijama oko klimatske pravde, dekolonizacije, antirasizma, pravde za invalide i suvereniteta hrane. Ona je dugogodišnji član Mreže solidarnosti za rudarsku nepravdu i magistrirala je studije životne sredine na Univerzitetu York. Ona ima iskustvo u umjetničkom aktivizmu i facilitirala je projekte u izradi murala u zajednici, nezavisnom izdavaštvu i medijima, govornoj riječi, gerilskom pozorištu i zajedničkom kuhanju s ljudima svih uzrasta širom Kanade. Živi u centru grada sa svojim partnerom i djecom, a često se može naći na protestima ili direktnoj akciji, u vrtu, farbanju sprejom i igranju softballa. Rachel se može dobiti na adresi rachel@worldbeyondwar.org

Kontakt Rachel:

    Prevedi na bilo koji jezik