(Poljski) JAK ZBUDOWAĆ SUSTAV GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: ALTERNATYWA DLA WOJEN

Streszczona wersja książki wydanej przez Šveđanin PONAD Wojnami
(World BEYOND War)

Przedstawiamy streszczenie naszej książki „System globalnego bezpieczeństwa: Alternatywa dla wo- jen“ (ang. Alternative Global Security System - AGSS), która w detalach okresti filary wojny, które muszą zos- tać zdjęte abyyyyyyyy tóy móchy góch gych góch gych góch góch gych góch gych góch gych góch gych góch gych gych góch gych góch gych góch gych góch gych góch gych góch góch gych góch góchch , już wybudowane, na których wzniesiemy świat w którym każdy będzie bezpieczny. AGSS oferuje również wszechstronny plan działania w kierunku zakończenia wojen. Na ścieżkę do zakończe- nia wojen i rozwinięcia Alternatywnego Globalnego Systemu Bezpieczeństwa, można wkroczyć poprzez trzy szeroko strategija:
1) Bezpieczeństwo demilitaryzacji,
2) Zarządzanie konfliktami bez przemocy, tj
3) Stworzenie kultury pokoju,

Te tri strategije strategija s głównymi komponentami naszego planu.

Streszczenie naszej książki je podstawowym punk- tem wyjścia dla wszystkich zainteresovanim i zaan- gażowanych w likwidację wojen. To także nieocenione źródło politycznych wytycznych oraz akcji oddolnych, dla stworzenia bardziej pokojowego świata. Pomyły, strategie i zasady przedstawione tu są wytłumaczone w bardziej szczegółowy sposób w wersji pełnej naszej książki, która jest dostępna w dowolnych wersjach (PDF, ebook, druk) poprzeronzwww.org www.tworld.be

kupovina

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik