(Nederlandse) HOE BOUWEN EEN GLOBAL VEILIGHEIDSSYSTEEM: EEN ALTERNATIEF VOOR OORLOG

Iznajmljivanje brodskih vozila od Wereld VOORBIJ Oorlog
“Een Globaal Veiligheidssysteem: Ein Alternatief voorlog”

Hier vindt in een samenvatting van onsek boek "Een Wereldwijd Veiligheidssysteem: een alternatief voor ororlog" (u het Engels: "Globalni sigurnosni sistem: alternativa ratu"). Het boek schetst detaljno welke oorlogspijlers moeten worden afgebroken zodat het hele bouwwerk van het oorlogssysteem kan instorten, en we meet de reeds aanwezige fundamenten van vre- de een wasld kunnen bouwen waarin iedereen veilig zal zijn. Het boek biedt ook een uitgebreide blauwdruk en een actieplan voor het be beindinden van alle oorlogen. Imajte na umu da se nalazite u vezi s drugim alternativama Globaal Veiligheidssys- teem (AGVS) može se pogoršati putem postojeće strategije: 1) het demilitariseren van veiligheid; 2) het beheersen van sukobi zonder geweld, en 3) het creëren van een cultuur van vrede. Deze drie strategieën liggen ten grondslag aan onze blauwdruk.

Deze samenvatting je een startpunt voor mensen die nieuwsgierig zijn naar -en zich willen inzetten voor- afschaffing van oorlog. Het is oen es onschatbare bron voor beleidsaanbevelingen en voor burgeractie voor een meer vreedzame areldorde. Koncept, strategija i načela za poštivanje pojedinosti detaljnije se usavršavaju u svakodnevnim verzijama i objavljivanju putem web stranice onze u obliku zvaničnog formata (pdf, e-knjiga, ispis) (https://worldbeyondwar.org/alternative/).

kupovina

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik