Paul Chappell

Pavle

Paul K. Chappell je diplomirao u West Pointu u 2002-u, bio je raspoređen u Irak, a napustio je aktivnu dužnost u novembru 2009 kao kapetan. Autor je serije Put do mira, serija od sedam knjiga o vođenju mira, okončanju rata, umetnosti življenja i šta znači biti čovjek. Prve četiri objavljene knjige u ovoj seriji su Da li će se rat ikada završiti ?, kraj rata, mirna revolucija, i Umjetnost vodenja mira. Chappell služi kao Direktor Mirovnog Vodstva za Mirovnu Fondaciju Nuklearnog Doba. Predaje po cijeloj zemlji i na međunarodnoj razini, a predaje i kolegije i radionice o liderstvu mira. Odrastao je u Alabami, sinu polu-crnog i polu-bijelog oca koji se borio u ratovima u Koreji i Vijetnamu, i korejskoj majci.

Prevedi na bilo koji jezik