Patrick Hiller, član Savjetodavnog odbora

Patrick Hiller

Patrick Hiller je član Savjetodavnog odbora World BEYOND War i bivši član Upravnog odbora World BEYOND War. Patrik je naučnik mira koji je u svom ličnom i profesionalnom životu posvećen stvaranju world beyond war. Izvršni je direktor Inicijativa za prevenciju rata Fondacija porodice Jubitz i predaje rješavanje sukoba na Državnom univerzitetu u Portlandu. Aktivno je uključen u izdavanje poglavlja knjiga, akademskih članaka i novinskih članaka. Njegov rad se gotovo isključivo odnosi na analizu rata i mira i društvene nepravde i zagovaranje nenasilnih pristupa transformaciji sukoba. Studirao je i radio na tim temama dok je živio u Njemačkoj, Meksiku i Sjedinjenim Državama. Redovno razgovara na konferencijama i drugim mjestima o “Evolucija globalnog mirovnog sistemaI producirao kratki dokumentarni film istog imena.

Video:
Evolucija globalnog mirovnog sistema
Da li je rat neizbežan?
Članci i izdanja:
Nema mira kroz vojnu snagu
Sirijska 'crvena linija' je prilika da se postavi novi ton globalnog liderstva i saradnje
Više curenja u neispravnoj debati o nacionalnoj sigurnosti - i kako ih popraviti
Nova “sigurnosna dilema” - o potrebi redefiniranja sigurnosti

Prevedi na bilo koji jezik