Maya Evans

Maja je prvi put posjetila Afganistan u decembru 2011 kada je radila s afganistanskim mirovnim volonterima i glasovima za kreativno nenasilje, upoznala druge afganistanske mirovne aktiviste i posjetila izbjegličke kampove, aktiviste za ljudska prava, nevladine organizacije, novinare i obične Afganistanke. Po povratku je govorila širom Velike Britanije, kao i objavila izvještaj sa analizom o svom putovanju. U decembru 2012 se vratila u Avganistan, vodeći prvu britansku delegaciju za mir od 2001 invazije NATO-a. U stvari, to je bila delegacija sa svim ženama koja je formirala Glasove za kreativno nenasilje u Velikoj Britaniji, a sada kampanju na lokalnom i državnom nivou da podrži nenasilni mir u Avganistanu. Maja Evans je poznata i neumorna aktivistkinja za mir i odgovornost vlade. Bila je poznata u 2005-u osuđena za "ozbiljan zločin" čitajući naglas u Londonskom Kenotafu, imena britanskih vojnika ubijenih u Iraku.

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik